1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #13428
  Balogh Ildikó
  Felhasználó

  Álalában

  Szabályozó környezet
  Törvények
  ART (Adózás rendjéről szóló tv.)
  ÁFA (általános forgalmi adó)
  SZJA (személyi jövedelemadó)
  TAO (társasági adó)
  Helyi adók, vagyonadók
  TB (társadalombiztosítás)
  SZOCHO (szociális hozzájárulás)
  Vám
  Illetékek
  Jövedéki adó
  EVA (egyszerűsített vállalkozási adó)
  KATA
  KIVA
  Egyéb (pl. különadók)
  Rendeletek

  Fogalmak
  Adó: törvényben előírt, kényszer jellegű, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli befizetési kötelezettség
  Vám: termékek vagy szolgáltatások vámhatáron történő átengedéséért fizetett adó
  Járulék: későbbi ellenszolgáltatás (pl. nyugdíj, orvosi ellátás) fedezete
  Illeték: általában állami szolgáltatás ellenértéke

  Az adó gazdasági funkciói
  Fedezeti funkció: az állam által ellátandó feladatok fedezetére (pl. honvédelem)
  Befolyásolási funkció: piaci szereplők magatartásának befolyásolása, ösztönzése (kedvezmények), szankcionálása (jövedéki adó)
  Elosztási vagy arányosítási funkció: újraelosztás, szociális juttatások

  Adózási elvek
  Viszontszolgáltatás: az állam által ellátandó közfeladatok ellátására
  Egyenlőség: mindenki egyenlő mértékű adót fizessen
  Méltányosság: a szegényebbek kevesebbet fizessenek/tehetősebbek többet
  Teljesíthetőség
  Költséghatékonyság: beszedés a lehető legkevesebbe kerüljön
  Egyszerűség
  Kiszámíthatóság: ritkán változik, érzékelhető a változás tendenciája

  Adóhatóságok (ART. 10. §)
  Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóztatási szerve
  NAV vámszerve
  Önkormányzat jegyzője
  Fővárosi és megyei kormányhivatal

  Adókötelezettség tartalma (ART. 14. § (1))
  Bejelentés, nyilatkozattétel,
  Adómegállapítás,
  Bevallás,
  Adófizetés és adóelőleg fizetés,
  Bizonylat kiállítás és megőrzés,
  Nyilvántartás vezetése (könyvvezetése),
  Adatszolgáltatás,
  Adólevonás, adóbeszedés,
  Pénzforgalmi számlanyitás és adóköteles tevékenységgel összefüggő kifizetésnek az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott módon való teljesítése.

  Adótörvények általános felépítése
  Területi és személyi hatály
  Kötelezettség keletkezése
  Adó tárgya
  Adó alapja
  Adó mértéke
  Kedvezmények
  Mentességek
  Záró rendelkezések

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.