1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #13688
  Balogh Ildikó
  Felhasználó

  ÁFA I.
  Alanya és tárgya: az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet (üzletszerű, tartós/rendszeres jelleg, ellenérték elérése cél) folyatat, termék és szolgáltatás értékesítése, beszerzése után
  Adó alapja:
  az az ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kellene (65. §);
  beszerzési ár vagy előállítási költség (68. §);
  adók, vámok, illetékek, járulékok, járulékos költségek az adóalap része (70. §);
  előleg, árengedmény (71. §), pénz visszatérítés csökkenti az adó alapját.
  Adó mértéke:
  27%: szolgáltatásnyújtás és termékértékesítés esetén, kivéve (82. § és 3. számú melléklet):
  18%: tej, tejtermék, gabona, liszt, keményítő, tej felhasználásával készült végtermékek, kereskedelmi szállás szolgáltatás,
  5%: gyógyszer, folyóiratok, könyv, házi sertés, távhőszolgáltatás.

  ÁFA II.
  Mentességek:
  Alanyi mentesség: 6 millió Ft bevételig (188. § (2))
  Tárgyi mentes: közérdekű jelleg (85. §): postai, orvosi, (köz)oktatási szolgáltatás.; sajátos jelleg (86. §): biztosítási, banki szolgáltatások
  Közösségen belüli és közösségen kívüli értékesítés (export) ÁFA alóli mentessége törvényben meghatározzak szerint
  A termék értékesítése, ha az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetes ÁFA nem vonható le (87. §)
  Adólevonási jog korlátozása (124. § (1)) néhány kiemelt esetben – kivéve továbbértékesítési, bérbeadási cél, vagy alapanyag felhasználás (125. §):
  Motorbenzin, személygépkocsihoz üzemanyag
  Személygépkocsi és kapcsolódó alkatrészek
  Lakóingatlan, ahhoz kapcsolódó építéshez, felújításhoz termék, szolgáltatás
  Élelmiszer, ital
  Taxi, parkolási, úthasználati szolgáltatások
  Vendéglátó-ipari, szórakozatási szolgáltatás
  Távbeszélő, mobiltelefon, internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátviteli szolgáltatás ÁFA 30%-a
  Személygépkocsi üzemeltetéséhez és fenntartásához kapcsolódó szolgáltatás ÁFA 50%-a
  Fordított áfa (142. §): hatósági engedély köteles építési-szerelési munkák, az ehhez kapcsolódó munkaerő-kölcsönzés, ill. bejegyzendő új ingatlan átadása jogosultnak. Ingatlan és beépítetlen ingatlan értékesítése, ha az értékesítő ÁFA fizetésre kötelezett. Feltétel: belföldi adóalanyok, egyik fél sem olyan, akitől adó fizetése ne lenne követelhető. Számlán adó és % nem szerepelhet. Fémhulladékok, kukorica, árpa, repce, stb. (6. számú melléklet).

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.