1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #15031
  Kiss Zoltánné
  Felhasználó

  Kedves Fiatal Vállalkozók!
  A Pályázat benyujtásakor – azok számára, akik a pályázati tevékenységük végzéséhez helyiséget bérelnek- minden esetben hiánypótlásban kérik a Bérbeadó/k Árajánlatát- mivel a havi bérlés összege a támogatási futamidő alatt ( 7-9-12 hó) bőven meghaladja a 100,000,- Ft összeget.
  Az előírás szerint:
  Minden 100 000 Ft egyedi összköltséget meghaladó költségtétel (bérleti díj, beruházás, anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás) alátámasztására 3 db egymástól független árajánlatadók által kiállított, magyar nyelvű, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, árajánlat csatolása szükséges.
  A projekt költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell, hogy képezze!
  Amennyiben a hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre az adott költségtétel ( ez esetben a bérbe-vétel) vonatkozásában a 3 db, a követelményeknek teljes mértékben megfelelő árajánlat, akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül a felhívás 5.6 o) pontjában foglaltak figyelembevételével.

  Mivel ehhez nincs Árajánlat minta a csatolandó mellékletek listájában – ezért segítségül egy Bérlet- Árajánlat mintát csatolunk felhasználás céljából.
  Edit Mentor Kissné

  Bérleti ajánlat

  Alulírott (ajánlattevő (k) neve, lakcíme)

  sz. alatti lakos (ok) bérleti ajánlatot teszünk
  (bérbevevő /pályázó neve, lakcíme)

  az alábbi ingatlan bérletére vonatkozóan:

  …………………………………..…….. ingatlan/ település, helyrajzi száma

  ………………………………………… ingatlan cime

  …………………………………………. ingatlan négyzetméter nagysága

  ………………………………………….. Ft/hó áron (nettó ÁFA bruttó)

  Az ajánlat tárgyát képező ingatlan az alábbi tevékenység végzésére alkalmas,………………………………………………, melyhez hozzájárulok.

  Fizetési mód: havonta – számla ellenében készpénzben vagy átutalással

  Bérleti ajánlat érvényessége: …………….nap

  …………………………, 20 .

  Ajánlattevő (k) aláírása:

  …………………………………………

  • A témakör módosításra került: 3 years, 6 months telt el-Kiss Zoltánné.
1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.