1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #14284
  Kiss Zoltánné
  Felhasználó

  Kedves Fiatal Vállalkozók!
  Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk arról hogy milyen kötelező elemeket/adatokat kell tartalmaznia az ÁRAJÁNLAT – nak ahhoz hogy elfogadásra kerüljenek a Pályázat benyújtása során.

  ÁRAJÁNLAT TARTALMA
  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 6. PONT 5- ALAPONTJA TARTALMAZZA!!!

  5. Minden 100 000 Ft egyedi összköltséget meghaladó költségtétel (bérleti díj, beruházás, anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás) alátámasztására 3 db egymástól független árajánlatadók által kiállított, magyar nyelvű, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:
  • az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra vonatkozóan eszközbeszerzés esetében;
  • a gyártó megnevezését, származási országát;az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, a gyártó által meghatározott műszaki paramétereit, részletes szakmai tartalmát/jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén a technikai feltételek és az egyedi költségkalkuláció részletes feltűntetését;
  • az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;
  • az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat;
  • szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;
  • eszközbeszerzés esetén a betanítás, szállítás és üzembe helyezés költségei külön feltüntetve;
  • domain név regisztráció esetében az árajánlatnak tartalmaznia kell a regisztrálandó domain nevet;
  • igénybevett szolgáltatások esetén, a fentieken túlmenően az árajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, ráfordított embernapszámot, hogy hány fő végzi az adott tevékenységet, valamint, amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség becsült mértékét, valamint amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába foglal, azok összegét és megnevezését;
  • amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos árfolyamán;
  • nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás.
  Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a „Támogatási kérelemben” szereplő tevékenységek elnevezésének, költségeknek és a táblázatok adatainak meg kell egyezniük. Az árajánlatok szakmai szöveges leírásából világosan ki kell derülnie, hogy az adott tevékenységhez milyen konkrét munkafolyamatok tartoznak, s ezeket a Támogatást igénylő profiljára szabva szükséges összeállítani. Amennyiben az árajánlat csak általánosságban tartalmazza az adott tevékenység szakmai jellemzőit, nem fogadható el.

  A költségtételek alátámasztására 3 darab, a fenti követelményeknek teljes mértékben megfelelő árajánlat fogadható el.
  Amennyiben a hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre az adott költségtétel vonatkozásában a 3 db, a fenti követelményeknek teljes mértékben megfelelő árajánlat, akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül a felhívás 5.6 o) pontjában foglaltak figyelembevételével.

  A projekt azon beszerzései esetén, amelyek egyedi elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100.000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat (így különösen árajánlatokat) a kedvezményezettnek a támogatási kérelem mellékleteként nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban a dokumentumoknak a támogatást igénylőnél rendelkezésre kell állnia, a projekt dosszié részét képezik.
  Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a vonatkozó árajánlatokat a legkésőbb az adott költséget tartalmazó kifizetési igénylés részeként be kell nyújtania a kedvezményezettnek a kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok kivételével.

  A Támogatási kérelem vizsgálata során a benyújtott árajánlatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került-e összeállításra valamint, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét és az átlagos piaci áraknak történő megfelelést követi-e.
  A projekt költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell, hogy képezze!

  Edit Mentor Kissné

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.