1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #13498
  Kiss Zoltánné
  Felhasználó

  Kedves Fiatal Vállalkozók!
  Több esetben felmerült a kérdés, hogy a vállalkozáshoz bérelt ingatlan esetében csatolni szükséges a Bérleti Szerződés mellé egy “Hozzájáruló Nyilatkozatot” is, melyet a bérbe adó személynek kell adnia/aláírnia! Ennek a Nyilatkozatnak nincs csatolva forma nyomtatvány – ezért segítség céljából csatolok egy mintát, melyet ez esetben fel lehet használni!
  Üdvözlettel, Edit Mentor Kissné

  HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

  Alulírott (név) …………………………………………………………………………………………………………….
  szem. ig. száma: ……………………………………………………………………………………………………..
  születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………………………
  anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………. (lakcím)………………………………………………………………………………………………………………………
  alatti lakos,

  mint a …………………………………………………………………………………………… szám alatti ………….…………. hrsz-ú ingatlan ……….………. tulajdoni hányadban tulajdonosa/haszonélvezője* az alábbi nyilatkozatot teszem:

  Tudomással bírok arról, hogy a tulajdonomat képező, fent leírt ingatlanon kereskedelmi/szolgáltatói /ipari* tevékenységet kíván folytatni

  (név) ……………………………………….………………………………………………………………….. (cégjegyzékszám/egyéni
  vállalkozó nyilvántartási száma)…………………………………………..……………………………….

  (cím) ………………………………….……………………………………………………..…………..……. szám alatti gazdasági társaság/egyéni vállalkozó*.

  A folytatni kívánt tevékenység megnevezése:……………………………………………………………………………………………………

  A tevékenység végzésének időtartama: ……………………………………………………………………..

  A tevékenység végzéséhez hozzájárulok, azzal egyetértek, ellene kifogást nem emelek.

  Kelt: ………………….…………………………………………

  ……………………………………………………
  tulajdonos/haszonélvező*

  Előttünk, mint tanúk előtt
  1. TANÚ 2. TANÚ
  név …………………………. ………………………………..
  lakcím ………………………. ………………………………..
  szem. ig.sz.: ………………… ………………………………..
  aláírás ……………………… ………………………………..

   Amennyiben a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó tulajdonát képezi, csatolni kell a bérleti szerződés másolatát, valamint a bérbeadó hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához és a megvalósítást követő legalább 3 éves üzemeltetéshez. A bérleti szerződésnek kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt befejezésétől számított 3 évig.

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.