1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #15098
  Kiss Lívia
  Felhasználó

  A támogatási szerződésben a projekt pénzügyi befejezésétől vagy az Irányító Hatóság döntése alapján a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a kedvezményezett számára.

  A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek Projekt Fenntartási Jelentésekben (PFJ) illetve a fenntartási időszak végén Záró Projekt Fenntartási Jelentésben (ZPFJ) kell beszámolnia a Támogatási Szerződésben foglaltak és a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.

  A jelentéseket elektronikus formában az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszeren – EPTK (https://eptk.fair.gov.hu/) keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon nem kell benyújtani.

  A vállalási időszak és a fenntartási időszak kezdete megegyezik a projekt pénzügyi befejezésnek időpontjával, ennek megfelelően az első PFJ tárgyidőszakának kezdő dátuma a projekt pénzügyi befejezésétkövető nap, a jelentés tárgyidőszakának záró dátuma pedig az ezt követő speciális projektév (pl. üzleti év) utolsó napja.

  A Kedvezményezett PFJ beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer kötelezett.

  Az aktuális PFJ- t az adott jelentés tárgyát képező időszakot követő évben kell benyújtani a Támogatási Szerződésben Kedvezményezettként megjelölt gazdálkodó szervezet teljes üzleti évére vonatkozóan, a gazdálkodó szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve azok alakulásáról készített, megbízható, valós képet mutató – éves beszámolójának jóváhagyását, bizonyos esetekben az arra jogosult hitelesítését és a letétbe helyezésének jogszabályi határidejét követő 15 napon belül.

  A fenntartási időszakban kötelező jelleggel csupán a ZPFJ-hez szükséges a Támogatási Szerződés „A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei”, valamint az „A Projekt indikátorai” elnevezésű mellékletében szereplő kötelező vállalások és egyes esetekben a monitoring mutatók teljesítését alátámasztó dokumentumok csatolása. Jelen esetben a beszámoló mely tartalmazza a árbevétel meglétét, továbbá a foglalkoztatott létszám igazolására szolgáló formanyomtatvány, melyet a könyvelő küldd meg a NAV részére minden évben.

  Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/zipping.php?itemId=76643

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.