1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #13826
  Kiss Zoltánné
  Felhasználó

  Kedves Fiatal Vállalkozók!

  Előleg igénylés esetén Időközi elszámolást kell benyujtani 1 alkalommal. Ehhez kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást tennénk közzé:
  IDŐKÖZI KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS

  Időközi kifizetési igénylés benyújtása

  Előlegfizetés esetén az első időközi kifizetésre vonatkozó igénylést legkésőbb az előleg fizetésétől számított 12 hónapon belül be kell nyújtani.

  A kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget,

  a) ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve

  b) ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

  A megítélt támogatás kifizetése a projekthez közvetlenül kapcsolódó számlák, illetve a projekt tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazoló egyéb dokumentumok (a továbbiakban elszámoló bizonylatok) alapján összeállított kifizetési igénylések alapján történik.

  A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.

  A kedvezményezett a kifizetési igénylésben nyilatkozik arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken alapulnak és a támogatott projekt kapcsán merültek fel, valamint a támogatás a támogatási szerződésben vállalt, mérföldkövekhez rendelt ütemezésnek megfelelően kerül felhasználásra.

  A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul.

  A projekt mérföldköveit és az egyes mérföldkövekhez kapcsolódó elszámolni kívánt költségeket a támogatási szerződés tartalmazza.

  Mérföldkövek elérése előtt/között is benyújtható kifizetési igénylés az alábbi esetekben:

  a) Kifizetési igénylés benyújtása a mérföldkőben vállalt eredmények teljesülése esetén mérföldkő elérését megelőzően. Ebben az esetben a kedvezményezettnek jelölnie kell az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (EPTK), hogy a kifizetési igénylés mérföldkőhöz kapcsolódik, ekkor a szakmai beszámoló is részét képezi a kifizetési igénylésnek. Az így benyújtott kifizetési igénylés elfogadása automatikusan módosítja az ütemezést.

  b) Időközi kifizetési igénylés benyújtása likviditási céllal a mérföldkőben vállalt eredmények nem teljesülése esetén mérföldkő elérését megelőzően. Ebben az esetben a szakmai beszámoló nem képezi a kifizetési igénylés részét, az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (EPTK) a „Mérföldkőhöz nem kötött” kerül kiválasztásra, és a szakmai előrehaladás összefoglalása töltése lesz kötelező.

  c) Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben vagy a felhívásban meghatározott minimum összeget.

  Az előleg és az időközi kifizetések összege nem haladhatja meg a megítélt támogatás 90%-át, kivéve, ha a megítélt támogatás 90%-ánál magasabb összegű előleg került kifizetésre. Konzorciumok esetében ez az arány tagi szinten értendő.

  Edit Mentor Kissné

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.