1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #14263
  Balogh Ildikó
  Felhasználó

  AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁS JELLEMZŐI:
  Felelősségvállalás
  Anyagi felelősség:korlátlan, korlátlan és egyetemleges, korlátolt,
  Jogi felelősség: önálló jogi személy, nem önálló jogi személy
  Erkölcsi felelősség

  A VÁLLALKOZÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA
  Tulajdonosi forma szerint: Magánvállalkozás, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, Állami, önkormányzati vállalatok, Szövetkezet
  GAZDASÁGI TÁRSASÁG: Üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat, vagyonukat a tagok bocsátják rendelkezésre, jogokat és tulajdont szerez, kötelezettségeket vállal, perelhető és pert indíthat

  GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYE
  Alapdokumentum (ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett okirat)
  Az Alapdokumentum fajtái:
  Társasági szerződés: KKT, BT, KFT, közös vállalat, egyesülés (ha a KFT-t többen alapítják)
  Alapító okirat: egyszemélyes KFT,- RT, zártkörűen működő RT,
  Alapszabály: nyilvánosan működő RT

  EGYÉNI VÁLLALKOZÁS
  Jellemzői
  a legegyszerűbb társasági forma
  magánszemély hozhatja létre, aki cselekvőképes, állandó lakhelye van és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából
  egyéni vállalkozásból kizártak
  akit bűncselekmény miatt elítéltek
  akiket az adott foglalkozástól eltiltottak
  akik gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagjai
  akiknek a korábban kiadott vállalkozói igazolványát visszavonták
  általában kis tőkeerőn, a vállalkozó személyes közreműködésén és korlátlan felelősségvállalásán alapul
  megszűnik
  ha a vállalkozó az igazolványát visszaadja
  ha a vállalkozó meghal
  ha a vállalkozó elveszti cselekvőképességét
  ha a vállalkozói igazolványát az önkormányzat visszavonja

  Az egyéni vállalkozás előnyei:
  egyedül dönt
  minden tekintetben ő irányít
  gyorsan, ingyenesen alapítható
  gyorsan, ingyenesen megszüntethető
  szüneteltethető a tevékenység (ez idő alatt nem kell szociális hozzájárulást fizetni, de nem is fogadhat be, adhat ki számlát)
  örökölhető a vállalkozás
  nincs előírt alapítói költség
  kevesebb a működtetési költsége, mint a gazdasági társaságoknak

  Az egyéni vállalkozás hátrányai:
  szakképesítés szükséges a tevékenységhez (nem elég, ha az alkalmazott rendelkezik vele)
  személyesen részt kell vennie a tevékenységben
  korlátlanul felel a teljes magánvagyonával a beszállítók és az adóhatóságok felé (a követelések foglalással a magánvagyon terhére megvalósíthatók)
  jogi személyiség nélküli
  jelentése: a magánvagyon nem különül el a vállalkozói vagyontól
  nem is szükséges külön bankszámlát nyitni
  kivéve, ha bejelentkezik áfa-körbe

  Az egyéni vállalkozás alapításának menete:
  el kell menni az önkormányzathoz
  itt adnak egy ügyfélkapu kódot és egy belépési jelszót (a jelszó néhány óra múlva már él)
  a többi feladat már online intézendő
  https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ oldalon kell kitölteni a szükséges adatlapokat
  meg kell jelölni egy székhelyet (lehet lakcím is, ha nem lakcím, akkor a másik helytől kell egy bérleti szerződés v. befogadó nyilatkozat. A befogadó nyilatkozathoz a tulajdonosnak ki kell kérnie a Földhivataltól az igazolást, hogy jogosult a befogadásra)
  egy főtevékenységet meg kell jelölni, emellett bármennyi melléktevékenységet felvehet (a tevékenységek felvétele a Teáor szerint történik -Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere)

  A vállalkozás különböző gazdasági ügyletek végrehatására szerződéseket köt.
  A szerződés: két vagy több személy kölcsönös és egybehangzó, jogi hatást kiváltó akaratnyilatkozata. A szerződés a termelési és fogyasztási szükségletek kielégítését szolgáló társadalmi viszony. A szerződés az árucsere közvetítője, az áruforgalom lebonyolításának eszköze.

  Szerződések típusai
  Megbízási szerződés
  A megbízás alapján a megbízott köteles egy feladatot ellátni.
  Két résztvevője van: megbízó, megbízott
  nem eredményre vállalkozik a megbízott – a megbízott a legjobb képessége, szaktudása alapján egy feladatot lát el, az eredmény néha elmarad (pl. orvosi tevékenység, ügyvédi megbízás)
  kötelező a személyes ellátás
  Vállalkozási szerződés
  A vállalkozó valaminek a megjavítására, előállítására, szerelésére vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására köteles. Eredménykötelem kapcsolódik hozzá. Megrendelő kötelessége: átvétel, kifizetni a díjat
  Az eredmény a lényeg, a megrendelőt a többi nem érdekli (költség, munkaóra, stb.). Kontártevékenység: iparjogosítvány hiánya, azaz amikor valaki feketén dolgozik, nincs vállalkozói igazolványa (közigazgatási kategória).
  Bérleti szerződés
  A bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért fizetni.
  Hitelszerződés
  A hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy egy meghatározott pénzösszeget/keretösszeget a szerződésben rögzített ideig készenlétben tartja. Ha letelik a határozott idő, akkor díjat kell fizetni. Pénzintézetek kötik meg. Kölcsönszerződés előszerződése.
  Lízing szerződés
  Speciális bérleti szerződés, amelynek eredményeként a bérlő a szerződés lejártakor a dolog felett tulajdonjogot szerezhet.
  Szállítási szerződés
  A szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és az árát megfizetni – speciális adásvételi szerződés.

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.