1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #13932
  Kiss Lívia
  Felhasználó

  Kft. alapítás
  A Kft alapítás menetének megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, az e-mail cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke (Kft alapítás esetén minimum 3 M Ft), a vezető tisztségviselők, a tevékenységi körök, valamint az ÁFA kör kód megjelölése szükséges.
  Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges lehet a kft alapítás menetének végig viteléhez, ezen belül a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.
  Az adatfelvétel egyben ügyvédi megbízás is, melyért az ügyvéd foglalót kérhet nagyjából 20-30 eFt értékben.
  Az adatfelvétel során megadott adatok és hatályos jogszabályok alapján az ügyvéd az előre megbeszélt aláírási időpontra előkészíti a cégiratokat a szükséges példányszámban.
  A kft alapítás menete során eljárási díjak keletkeznek. Egyszerűsített cégeljárásban Kft alapítás esetén illeték és közzététel nincs, Kft módosításoknál általában 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzététel fizetendő.
  A Kft alapítás menete során az ügyvéd által elkészített okiratok aláírására kizárólag az okiratot szerkesztő ügyvéd előtt kerülhet sor. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát.
  Ekkor kerül sor az okiratokba foglalt adatok ellenőrzésére és az okiratokban foglalt jogi tartalom elmagyarázására, valamint az esetlegesen még szükséges jogi tanácsadásra az eljáró ügyvéd részéről.
  A kft alapítás menetének következő lépése során az eljáró ügyvéd elektronikus úton nyújtja be a Kft alapítás iratait a Cégbíróságra. Itt az ügyfeleknek semmilyen teendőjük nincs. A beérkezést tanúsító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró jogi képviselő elektronikus címére érkeznek, melyről az ügyvéd értesíti az ügyfeleit. Hiánypótlás vagy elutasítás esetén (adóregisztráció sikertelensége vagy más összeférhetetlenségi problémák) az ügyvéd a cég képviselőjével egyeztet a szükséges teendőkről. A Kft alapítás bejegyző végzését az ügyvéd a társaság részére és a számlavezető bank részére küldi meg kizárólag e-mailben, a jogszabály által meghatározott formátumban. A legtöbb céget 2-3 nap alatt bejegyzik, csak néhány esetben húzódik el ennél tovább a kft alapítás menete.
  Ha a Cégbíróság – az adószám megküldését követően – mindent rendben talált és a Kft alapítás bejegyzésre került, az ügyvéd átadja ügyfele részére az összes őt megillető papíralapú iratot (társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, valamint minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány).
  További tennivalók és átgondolandók:
  1. A társaság törzstőkéjének befizetése
  2. Célszerű a Kft. alapítása előtt átgondolni az alábbiakat: adóregisztráció, az összeférhetetlenség, az adó és járuléktervezés stb.
  3. Érdemes a korlátolt felelősség értelmezésével tisztában lenni.
  Egyszemélyes Kft.
  Az egyszemélyes Kft. alapítása az egyszemélyi tulajdonos által meghatározott alapító okirattal történik, és ügyvédi ellenjegyzésével jön létre. Tehát ebben az esetben nincs társasági szerződés, de az alapító okirat ugyanazt a szerepet tölti be. Az alapító okirat tartalmára és alakszerűségére a társasági szerződésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az egyszemélyi alapító személy a kft 100%-os tulajdonosa.
  Az egyszemélyes Kft-nél az alapító okirat módosításával, az ügyvezető megválasztásával és a társaság legfontosabb kérdéseiben az alapító egy személyben határoz. Az egyetlen megkötés, hogy az egyedüli tagnak írásba kell foglalnia a társasággal kapcsolatos döntéseit. Ha az egyedüli tag természetes személy, egyszemélyes társaságnál az alapító okirat úgy is rendelkezhet, hogy a tag jogosult az ügyvezetésre és a cég képviseletére. Ezt nem szabad elfelejteni az alapító okirat megfogalmazásánál. Az alapító okiratban kell meghatározni azt is, ha az egyszemélyi tulajdonos munkaviszonyban kívánja ellátni az ügyvezetői tevékenységet.

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.