1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #12899
  Kiss Zoltánné
  Felhasználó

  HASZNOS INFORMÁCIÓK:
  1. Az elszámolás/ok során mellékletben csatolt dokumentumokat (számla, kifizetés bizonylata, megrendelés , szerződés- annak hiányában nyilatkozat, teljesítés igazolás – ahol szükséges , üzembe helyezési jkv – ahol szükséges) célszerű egy dossziéban lefűzve – elkülönítetten tárolni.
  2. Ezeket a dokumentumokat a Fenntartási Időszak végéig meg kell őrizni – Helyszíni ellenőrzés során ezt ellenőrzik és jó ha együtt van minden dokumentum.
  3. A Fenntartási Időszak (3 év ) alatt a vállalkozásban bekövetkező bármilyen változást minden esetben be kell jelenteni az Irányító Hatóság felé postai úton levél formájában.

  Ilyen lehet pl.
  o az egyéni vállalkozás BT vagy Kft –nek alakul
  o új tulajdonosa van a cégnek
  o változik a székhely , ill. telephely
  o a pályázatban vásárolt eszköz javíthatatlan hiba miatt cserére szorul
  o bankszámla szám megszűnik, vagy új bankszámla számot nyitunk
  o KATA adózóból más adózási módot választ … stb.

  Mindezen és hasonló változásokat a fenntartási időszak végéig kell jelenteni.

  A Projekt akkor tekinthető majd lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt Fenntartási Jelentést benyújtotta – és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró Jegyzőkönyv elkészült.

  A pályázó a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot (lefűzve) továbbra is köteles elkülönítetten nyilvántartani és megőrizni a projekt megvalósítás befejezésétől számított – Záró Jegyzőkönyv kézhezvételétől számítottan – 10 évig, de legalább 2027. december 31-ig , továbbá köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

  Természetesen az Ügyfélszolgálat továbbra is rendelkezésre áll – ügyfélszolgálati időben – ha az elszámolással kapcsolatosan bármilyen kérdés felmerülne.

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.