1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #14668
  Kiss Lívia
  Felhasználó

  Stratégiai partnerek (tervezett vevők)
  együttműködési szándéknyilatkozata

  Amely létrejött egyrészt
  Név:
  Születési név:
  Adóazonosító:
  Lakcím:
  továbbiakban Pályázó

  másrészt
  cégnév :
  Adószám:
  Székhely:
  Képviseli:
  Továbbiakban: Vevő
  Továbbiakban együttesen: Felek között.

  A szándéknyilatkozat tárgya:

  Az együttműködési szándék a fenti (termék/szolgáltatás) értékesítési területén valósul meg.
  Az együttműködés tervezett kezdete: 2018………..

  Jelen szándéknyilatkozat a „GINOP-5.2.2-14-2015-00023 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-dunántúli Régióban” c. pályázat keretében elkészített üzleti terv mellékleteként került aláírásra.
  Felek kijelentik, hogy amennyiben a Pályázó támogatási kérelme „GINOP-5.2.2-14-2015-00023 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-dunántúli Régióban” programban elutasításra kerül, úgy ezen szándéknyilatkozat érvényét veszti.
  Felek jelen szándéknyilatkozatot annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, az alábbi helyen és időben.

  Dátum: ……………………………………….

  ……………..……………………… ……………………………………
  Vevő Pályázó

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.