1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #12586
  Kiss Zoltánné
  Felhasználó

  Kedves Fiatal Vállalkozók!
  Az alábbiakban a Teljesítés Igazolás tudnivalókról adnánk tájékoztatást.

  Minden esetben szükséges benyújtani teljesítésigazolást az elvégzett szolgáltatásról:
  • pl.:
  – képzés esetén
  – szakértői díjak esetén
  – rendezvény szervezés esetén
  – Tájékoztatás, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség esetén:
  – Bérleti díj
  1, A teljesítésigazolást a megrendelő nevére kell kiállítani, és mindkét fél által cégszerűen kell aláírni.
  2, Szerepeljen rajta, vagy a szerződésszám, vagy a megrendelés száma, hogy adóhatósági ellenőrzés esetén egyértelmű legyen, a két dokumentum közötti kapcsolat, illetve a megrendelő is egyértelműen azonosítani tudja a teljesítést.
  3, Fontos eleme a teljesítésigazolásnak a teljesítés helye, és időpontja. Ez utóbbi a számla kiállításhoz fontos adat, hiszen ez bizonyítja a követelésünk jogosságát egyrészt a szállító, másrészt az adóhatóság felé.
  4, Célszerű, a következő nyilatkozatot is szerepeltetni a teljesítésigazoláson, bizonyítandó, hogy a munkát a beszállító hibátlanul elvégezte és a vevőnek szándékában áll a számlát befogadni.
  A Megrendelő részéről az elvégzett munkával kapcsolatban kifogás nem merült fel, a számla a megállapodás szerint benyújtható.
  5, A vevő, megrendelő nyilatkozzon arról, hogy mekkora a kiszámlázható nettó összeg.
  6, A teljesítésigazoláson legyen rajta az aláírás dátuma.
  7, Amennyiben a beszállító alvállalkozót alkalmaz a feladat elvégzéséhez, ajánlott a teljesítésigazoláson a következő mondatot is feltüntetni:
  A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

  A teljesítésigazolás mindkét fél érdekeit védi. A beszállítót védi a vevő esetleges későbbi kifogásaitól a munkát illetően, a vevőt pedig az adóhatóság ellenőrzéskor, hiszen ezáltal bizonyíthatja az elszámolt költségek jogosságát.
  Edit Mentor Kissné

  TELJESÍTÉS IGAZOLÁS MINTA

  Teljesítés igazolás

  1./
  Megrendelő neve: ………………………………………………………………………….
  Székhelye: ……………………………………………………………………..
  (továbbiakban: Megrendelő)

  Szolgáltató neve: ……………………………………………………………………..
  Székhelye: ……………………………………………………………………..
  (továbbiakban: Szolgáltató)

  Megrendelés tárgya: ……………………………………………………………………………….

  2./ Szolgáltató kijelenti, hogy a megrendelt szolgáltatást /szolgáltatásokat a megrendelésnek /megállapodásnak megfelelően határidőre a Megrendelő részére elvégezte.

  3./Megrendelő jelen teljesítésigazolás aláírásával egyidejűleg elfogadja a Szolgáltató által elvégzett munkát és annak teljesítését.

  4./Megrendelő elismeri, hogy a megrendelésben / megállapodásban foglalt ellenérték Vállalkozó részére történő kiegyenlítésének nincs akadálya.

  Az ellenérték összege: nettó …………..- Ft, azaz ……………………………………….forint + ÁFA

  bruttó …………………………. Ft, azaz ………………………………………… forint

  5./ Jelen teljesítésigazolás 2 példányban készült, amelynek átvételét Megrendelő és Szolgáltató az aláírással egyidejűleg elismer.

  Kelt: …………………………, 20……………………………………….

  ………………………………………… ___________________
  Megrendelő cégszerű aláírása Szolgáltató cégszerű aláírása

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.