1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #13926
  Kiss Zoltánné
  Felhasználó

  Kedves Fiatal Vállalkozók!

  A Záró Kifizetési Igényléshez az alábbi tájékoztatást tennénk közzé:
  ZÁRÓ KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS

  A záró kifizetési igénylés benyújtásának határidejét a támogatási szerződés vagy a felhívás határozza meg.

  Szállítói finanszírozású számla nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében.
  A záró kifizetési igénylésben – ha korábban nem történt meg az előleg teljes összegének elszámolása – az előleggel el kell számolni.

  Záró kifizetési igénylést akkor is be kell nyújtani, ha a kedvezményezett korábbi kifizetési igénylések keretében már a teljes megítélt támogatással elszámolt és ebben az esetben egy technikai számlát kell rögzíteni.

  Amennyiben halasztott önerő igénybe vételére került sor, a megítélt támogatás 90%-át meghaladó rész kifizetésére csak a záró kifizetési igénylés keretében van lehetőség.

  Amennyiben előleg igénybe vételére került sor, a megítélt támogatás 90%-át meghaladó rész kifizetésére a teljes kifizetett előleg elszámolását követően van lehetőség.

  A záró kifizetési igénylés benyújtására az időközi kifizetési igénylésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
  Ha a kifizetési igényléssel kapcsolatban olyan hiány merül fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes elszámoló bizonylathoz kapcsolódóan szükséges a hiánypótlás elrendelése, úgy a hiánypótlással nem érintett elszámoló bizonylatok támogatástartalmának kifizetését az irányító hatóságnak biztosítania kell.

  Ha a kedvezményezett által benyújtott záró kifizetési igénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított 30 napon belül legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, az adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra, illetve a hiba javítására kell felhívni a kedvezményezettet.

  Ha a záró kifizetési igénylés vagy annak egy része ellentmondásos információkat tartalmaz, az irányító hatóság az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a kedvezményezettől legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában.

  Záró kifizetési igénylés esetén az irányító hatóság több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a kedvezményezettet és több alkalommal is feltehet részére tisztázó kérdést. Ezt az eljárást az irányító hatóság első hiánypótlási felhívásának kedvezményezett általi kézhezvételét követő 60 napon belül le kell zárni.

  Ha a kedvezményezett a hiánypótlásra vagy a tisztázó kérdésre adott választ hibásan vagy hiányosan nyújtja be, a záró kifizetési igénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.

  A záró kifizetési igénylésben a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemond.

  Edit Mentor Kissné

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.