A honlap kezdőlapja a megvalósítási időszakbannyomonkövetés -1. év- 2021-2022nyomonkövetés -2. év- 2022-2023nyomonkövetés -3. év- 2023-2024nyomonkövetés -4. év- 2024-2025nyomonkövetés -5. év- 2025-2026

SEGÍTÜNK INDÍTANI!

Elérhetőségi információk mentorálással kapcsolatban - konzorciumi mentorálás 2018-12-01-től

A KONZORCIUMI MENTORÁLÁS RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA IDE KATTINTVA ELÉRHETŐ

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

9021 Győr, Kazinczy u. 5-7.

+36 96 512 531

EGYÉNI NYITOTT KÉRDÉSEK, FELMERÜLŐ FENNAKADÁSOK, PROBLÉMÁK JELZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ŰRLAPA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉSZÉRŐL ELŐÍRT TAPASZTALAT MEGOSZTÁS 1 OLDALBAN A GINOP-5.2.3-16 KERETÉBEN MEGVALÓSULT PROJEKTRŐL ALÁBBI ŰRLAPON LEHETSÉGES

Jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező jelentkezők lakóhelyük szerinti földrajzi elhelyezkedése

 

A program elért, összesített számszerűsíthető eredményei - (valós idejű adatok)

Itt a program összesített, valós idejű adatai láthatóak, melyek regisztráltak számára jelenítődnek meg.

A foglalkoztatás javítását célzó fontosabb intézkedések összefoglalása – különös tekintettel a fiatalok foglalkoztatására - itt megtekinthető

A foglalkoztatás javítását célzó fontosabb intézkedések összefoglalása – különös tekintettel a fiatalok foglalkoztatására

Magyarország a foglalkoztatási szint javítására irányuló Európa 2020 célkitűzéshez kapcsolódva a 20-64 év közötti népesség foglalkoztatási arányának 75%-ra növelését tűzte ki célul 2020-ig. Magyarországon az elmúlt 5 év alatt 9%-kal 69%-ra nőtt a foglalkoztatási ráta, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi növekedési ütem mellett a kitűzött foglalkoztatási arány elérhető. A fentiekből következik, hogy a munkanélküliek aránya csökkent, ez 500 ezer fő munkába vonását jelentette az elmúlt 5 évben, akik közül kb. 280 ezer fő a versenyszférában, 150 ezer fő a közfoglalkoztatásban és 64 ezer fő külföldön tudott elhelyezkedni. Magyarország a következő eszközökkel támogatja a munkavállalók, köztük a fiatalok munkához jutását:

 1. Magyarország 2013. január 1-e óta működteti a Munkahelyvédelmi Akciót, mely a munkáltatói adóterhek csökkentésével kívánja segíteni a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci elhelyezkedését. A program keretében adókedvezmény biztosított a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatóinak új munkahelyek létesítése és a meglévő munkahelyek megőrzése céljából. A Munkahelyvédelmi Akció 2015-ben havonta átlagosan 845 ezer fő foglalkoztatását támogatta. A munkáltató a következő csoportok foglalkoztatása esetén jogosult kedvezményekre
 • szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók
 • 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállalók
 • tartósan álláskereső személyek
 • anyasági ellátásokban részesülő munkavállaló
 • mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók (25-55 év)
 1. Közfoglalkoztatásból a versenyszférába: a program célja, hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el. A támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén, elhelyezkedési juttatásban részesül. (Közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet) A juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak azon időtartamra számított összegével, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony fennállt volna. A munkaerő-piaci program 2016. február 1-jétől 2016. december 31-ig tart, összköltsége 3 milliárd Ft, várhatóan 20 – 25 ezer fő közfoglalkoztatott bevonására és a versenyszférában történő elhelyezkedésére kerül sor.
 1. A 2015 októberében uniós társfinanszírozással indult Út a munkaerőpiacra program keretében legalább 154 ezer fő munkaerőpiaci helyzetének javítását tervezi a magyar állam. Célcsoportok:
 • 25-64 év közötti regisztrált álláskeresők és inaktív személyek
 • 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők;
 • alacsony iskolai végzettségű (ISCED 1-2) álláskeresők;
 • tartós, legalább 6 hónapja álláskeresők;
 • gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolását követően a munkaerőpiacra visszatérő álláskeresők;
 • 50 év feletti álláskeresők;
 • közfoglalkoztatásból kilépők

A program keretében a célcsoportok által igénybe vehető támogatások:

 • foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása
 • bértámogatások
 • munkaerőpiaci szolgáltatások és mentorálás
 • önfoglalkoztatóvá válás támogatása
 • mobilitási/lakhatási támogatás

A munkavállalók mobilitásának támogatásában jelentős szerepe van az EURES-szolgáltatásoknak. Az ehhez szükséges kapacitások finanszírozását a 2014-2020-as időszakban a tagállamok az Európai Szociális Alapból biztosítják, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat bázisán. EURES célcsoportok:

 • bármely érdeklődő magánszemély, függetlenül attól, hogy regisztrált álláskereső vagy sem
 • az állásba helyezést követően nyújtandó szolgáltatások esetében bármely Magyarországon munkát vállalt nem magyar állampolgár
 • bármely Magyarországon és az Európai Unió valamely tagállamában bejegyzett székhellyel rendelkező munkáltató, magán munkaerő-közvetítői vagy kölcsönzői tevékenységgel rendelkező vállalkozás
 1. A 2015 januárjában elindult Ifjúsági Garancia Rendszer lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik nem dolgoznak és nem is tanulnak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon (2016 júliusától már 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. Magyarország kormánya az Ifjúsági Garancia hazai megvalósítására 2014-2020 között különböző uniós programok keretében összesen 220 Mrd forintot tervez fordítani, összesen 180 ezer fiatal bevonását megvalósítva. Az Ifjúsági Garanciába a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hálózatán keresztül (a korábbi munkaügyi hivatalokban) lehet belépni.

A Rendszer keretében a célcsoport által igénybe vehető támogatások:

 • oktatás, képzés;
 • bértámogatás;
 • munkaerőpiaci szolgáltatások, mentorálás;
 • mobilitási/lakhatási támogatás;
 • vállalkozóvá válás támogatása
 • gyakornoki program.
 1. A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása program célja 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással vállalkozásuk induló költségeihez. Az első szakaszban sor kerül a fiatalok megfelelő felkészítésére: a bevont fiatalok részt vesznek a szervezetek által nyújtott képzési programokon a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciák megszerzésére, és segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához. A képzést sikeresen befejező, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező, vállalkozásukat megalapított fiatalok a második szakaszban legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett országosan közel 4 Mrd Ft keretből. A program a tervek szerint 1 300 fiatal vállalkozásindításához járul hozzá 2016-tól. A program az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében valósul meg, a részvételhez a fiataloknak regisztrálniuk kell a Rendszerbe a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál.
 1. Gyakornoki program keretében várhatóan összesen 4500 szakképzett fiatal mikro-, kis-, és középvállalkozásoknál gyakornoki pozícióban való elhelyezkedését segíti az állam a gyakornok bérének és a munkáltatónál kijelölt mentor (vállalati gyakornoki kapcsolattartó) bérpótlékának finanszírozásával mintegy 15 Mrd Ft kerettel. Gyakornok lehet minden olyan 25 évesnél fiatalabb személy, aki:
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést szerzett
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
 • a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően

A program az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében valósul meg, a részvételhez a fiataloknak regisztrálniuk kell a Rendszerbe a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál.

A 6 kevésbé fejlett régió mindegyikében egy szakképzési centrum komplex információs és szakmai tanácsadási tevékenységet lát el, melynek során tájékoztatja a gyakornokokat és a gazdálkodó szervezeteket a program menetéről és segítséget nyújt a pályázáshoz is.

A program számai a Nyugat-Dunántúli Régióban

– a nyilvántartás élő, – real time – adatai

Itt a program összesített, valós idejű adatai láthatóak, melyek regisztráltak számára jelenítődnek meg.

A Segítünk Indítani! program célja:

A Magyarország területén új egyéni vagy mikro vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására. Ennek érdekében a program segítséget nyújt üzleti tervük kialakításához ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatást biztosít a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozás induló költségeihez.

A program az Ifjúsági Garancia Program keretében valósul meg, így a munkaviszonnyal és tanulói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok vállalkozóvá válásához nyújt segítséget.

Ki vehet részt a programban?

A programban 18-30 év közötti fiatalok vehetnek részt. A programba más vállalkozásban többségi üzletrésztulajdonnal (50% feletti) nem rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A jelentkező fiatalok közül azok kerülnek kiválasztásra, akik vállalkozás indításához megalapozott ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek.

Jogosultsági feltételek részletes ismertetőjének letöltéséhez klikkeljen ide.

Mikor és hol lehet jelentkezni a programba?

A program első komponensében a bevonás 2018-11-19-én befejeződött. Ha a nyugat-dunantuli régióban szeretne vállalkozni

a WWW.3000000.HU oldalon tud regisztrálni.

Elérhetőségi információk felülvizsgált Üzleti Terv CF hitelesítéssel kapcsolatban (MVA)
Képzési csoportok

KORÁBBAN LEZAJLOTT CSOPORTOK

NYD14 Győr/Szombathely/Zalaegerszeg____INDULÓ CSOPORT____2018. november 19,20,21,22,23,24,25,26

képzési alkalmak: 2018. november 19,20,21,22,23,24,25,26
Pontos helyszín: jelentkezői igények szerint, létszám alapján
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

 

 

2018-11-19-én induló csoportba csatlakozó jelentkezők száma: 2 fő

NYD13 Győr/Szombathely/Zalaegerszeg____INDULÓ CSOPORT____2018. november 9,10,11,12,13,14

képzési alkalmak: 2018. november 9,10,11,12,13,14
Pontos helyszín: jelentkezői igények szerint, létszám alapján
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

 

 

2018-11-09-én induló csoportba csatlakozó jelentkezők száma: 7 fő

NYD8 - Győr/Szombathely/Zalaegerszeg____INDULÓ CSOPORT____2018. október 26,27,28,29,30,31

képzési alkalmak: 2018. október 26,27,28,29,30,31
Pontos helyszín: jelentkezői igények szerint, létszám alapján
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

 

 

2018-10-26-án induló csoportba csatlakozó aktuális jelentkezők száma: 1 fő

NYD7 - Győr/Szombathely/Zalaegerszeg____INDULÓ CSOPORT____2018. október 5,6,7,8,9

képzési alkalmak: 2018. október 5,6,7,8,9
Pontos helyszín: jelentkezői igények szerint, létszám alapján
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00
 
 

2018-10-05-én induló csoportba csatlakozó aktuális jelentkezők száma: 12 fő

NYD6 - Győr/Szombathely/Zalaegerszeg____INDULÓ CSOPORT____2018. szeptember 14,15,16,17,18,19

képzési alkalmak: 2018. szeptember 14,15,16,17,18,19
Pontos helyszín: jelentkezői igények szerint, létszám alapján
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

 

 

2018-09-14-én induló csoportba csatlakozó aktuális jelentkezők száma: 7 fő

NYD5 - Győr ¨¨¨¨¨¨¨|¨¨¨¨¨¨¨¨INDULÓ KÉPZÉS¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨| 2018. augusztus 21,22,23,24,25,26,27,28 |¨¨¨¨¨ fő

képzési alkalmak: 2018. augusztus 21,22,23,24,25,26,27,28
Pontos helyszín: Győr
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00
 
 

2018-08-21-i győri csoportba csatlakozó aktuális jelentkezők száma: 7 fő

NYD5 - SZOMBATHELY|¨¨¨¨¨¨INDULÓ KÉPZÉS¨¨¨¨¨¨| 2018. július 23,24,25,26,27,28,29,30 |¨¨¨¨¨ fő

képzési alkalmak:
Pontos helyszín: jelentkezői igények szerint, létszám alapján
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

2018-07-23-i szombathelyi csoportba csatlakozó aktuális jelentkezők száma: 4 fő

NYD4 - ZALAEGERSZEG|¨¨¨¨¨¨INDULÓ KÉPZÉS¨¨¨¨¨¨| 2018. július 09,10,11,12,13,14,15 |¨¨¨¨¨ fő

képzési alkalmak:
Pontos helyszín: jelentkezői igények szerint, létszám alapján
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

2018-07-09-i zalaegerszegi csoportba csatlakozó aktuális jelentkezők száma: 6 fő

NYD3 - Győr ¨¨¨¨¨¨¨|¨¨¨¨¨¨¨¨INDULÓ KÉPZÉS¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨| 2018. május 25,26,27,28,29,30,31,június 1. |¨¨¨¨¨ fő

képzési alkalmak:http://www.nyugatdunantul.mva.hu/wp-admin/edit.php
Pontos helyszín: Győr
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

 

 

2018-05-25-i győri csoportba csatlakozó aktuális jelentkezők száma: 7 fő

 különálló 1 napos képzés – 2018-05-23-án 

NYD2 - Győr |¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨MEGHIRDETETT ÜTEMEZÉS¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨|2018. április 20,21,22,23,24,25,26,27|¨ fő

képzési alkalmak: 2018. április 20,21,22,23,24,25,26,27
Pontos helyszín: Győr
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

2018-04-25-i győri csoportba csatlakozó aktuális jelentkezők száma: 7 fő

NYD2 - Szombathely |¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨LEZAJLOTT¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨|2018. március 26,27,28,29, április 3,4,5|¨ 8 fő

képzési alkalmak: 2018. március 26,27,28,29, április 3,4,5
Pontos helyszín: Szombathely
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

NYD1 - Győr¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨|¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨LEZAJLOTT¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨| 2018.01.26-2018.02.05 |¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨15 fő

képzési alkalmak:
Pontos helyszín: 9021 Győr, Arany János u. 31. – Győri Ipartestület
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

NYD1 - Győr -Zalaegerszeg¨¨¨|¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨LEZAJLOTT¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨| 2017.12.01-2017.12.17 |¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨22 fő

képzési alkalmak: NYD1 – hétvégi ütemezés – 2017. december 2,3,4. Győri helyszínnel 8,9,10,11 Zalaegerszegen – 72 napos képzés
Pontos helyszín: Győr – Zalaegerszeg 9021 Győr, Arany János u. 31. – Győri Ipartestület
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

NYD2 - Szombathely¨¨¨|¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨LEZAJLOTT¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨| 2017.09.28-2017.10.14 |¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨10 fő

képzési alkalmak: NYD1 – hétvégi ütemezés P, Szo, V – Szombathelyen – szeptember 28. 29-30-október 1. | október 6-7-8. | 13-14.
Pontos helyszín: Agora – 9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

NYD2 - Győr¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨|¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨LEZAJLOTT¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨| 2017.09.25-2017.10.06 |¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨11 fő

képzési alkalmak: NYD2 – intenzív ütemezés (H),K,Sze,Cs,P – Győrben – szeptember 25-26-27-28-29.| október 2-3-4-5-6.
Pontos helyszín: 9021 Győr, Arany János u. 31. – Győri Ipartestület
Alkalmak pontos időpontja: 9.00-16.00

NYD3 - NYD1 Győr¨¨¨¨¨|¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨LEZAJLOTT¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨| 2017.07.10-2017.07.21 |¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨23 fő

Képzési alkalmak: | 7. 10. | 7. 11. | 7. 12. | 7. 13. | 7. 14. | 7. 17. | 7. 18. | 7. 19. | 7. 20. | 7. 21.
Pontos helyszín: 9021 Győr, Arany János u. 31. – Győri Ipartestület
Alkalmak pontos időpontja: 8.00-16.00

NYD2 - Győr¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨|¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨LEZAJLOTT¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨| 2017.06.24-2017.07.23 |¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨11 fő

képzési alkalmak: | 6. 24. | 6. 25. | 7. 1. | 7. 2. | 7. 8. | 7. 9. | 7. 15. | 7. 16. | 7.22. | 7.23
Pontos helyszín: 9021 Győr, Arany János u. 31. – Győri Ipartestület
Alkalmak pontos időpontja: 8.00-16.00

2017 vállalkozásindítói – jelentkezői interjúk

2017 vállalkozásindítóiAz MVA 2017-ben 45+36 Üzleti Tervet tudott jóváhagyni a Nyugat-Dunántúli Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban és az Észak-Magyarországi Régiókban Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatása az Észak-Magyarországi Régióban zajló programjainak keretében. Segítünk Indítani!

Közzétette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – 2017. december 19., kedd

feltöltés alatt
feltöltés alattA nyomonkövetés 2023-2024 űrlapot kitöltheti belépés nélkül is, ez esetben, kérjük működő e-mail címét adja meg az űrlap első adatmezőjében. Kitöltheti saját profiljába belépve is. Mindkét kitöltési mód esetén a megadott e-mail címre megerősítő szöveges üzenetet küldünk. 

2023-2024 nyomonkövetés űrlap kitöltése saját profilban – belépve:

http://www.nyugatdunantul.mva.hu/nyomonkovetes-2023-2024-belso-profilban/

nyomonkövetés-2023-2024

Kötelezően kitöltendő adatok

MVA nyomonkövetési tevékenysége során szükséges - kötelezően kitöltendő adatok

Amennyiben nincs változtatás, kérjük "nem releváns" választ rögzíteni
Amennyiben megszűnt a vállalkozása, kérjük rögzítse jelenlegi munkaerőpiaci státuszát (K13-1227)

2021-2022-2023 évek pénzügyi mutatói

szöveges kérdések (SZ-1238)

Nem kötelezően kitöltendő adatok

Maximum file size: 2.1MB


Vállalkozásának egyéni digitális elérhetőségeit az alábbiakban tudja rögzíteni

A kapcsolóval tudja hozzájárulását megvonni a rögzített adatok automatikus, publikus kiterjesztéséről a segitunkinditani.hu és az MVA által biztosított online felületeken.

Vállalkozásának, biztosított szolgáltásainak, nyújtott termékeinek paramétereit az alábbiakban tudja rögzíteni-(ED39)

feltöltés alatt
feltöltés alatt