Milyen feltételek teljesülése mellett pályázhat a leendő vállalkozó a pályázatra? kérdés beérkezett: 2015.08.12. - e-mailen

válasz közzétéve: 2015.08.12 18:00
frissítve, kiegészítve: –

A program célja: a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói
szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk
indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv
alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

Az Ifjúsági Garancia Program részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván
segítséget nyújtani.

A program célcsoportja: a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új
mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához
ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya
legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban
sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.
A célcsoport legalább 50%-át, a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják.
A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az
álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően
munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. A 25-30 év közötti felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők legfeljebb
a teljes programba vont összlétszám 20%-áig vonhatók be.

Mikor lehet jelentkezni a képzésekre? kérdés beérkezett: 2015.08.12. - e-mailen

válasz közzétéve: 2015.08.12 18:00
frissítve, kiegészítve: –

A képzést egy jelentkezési, szakmai kiválasztási folyamat előzi meg.
A korábbi hasonló jellegű pályázati konstrukciók tapasztalata a túljelentkezés volt.
Ezért ezekben a programokban motivációs alkalmassági vizsgálatot követően, bemutatott projekt ötlettel kerülhettek képzésbe a fiatalok.
Képzésbe jelentkezni csak a jelentkezési, szakmai kiválasztási folyamat lezajlása után nyílik majd lehetőség, melynek időbeli előrehaladását,
ütemét a program iránt érdeklődők létszáma és aktivitása határozza meg.

Mikor kezdődnek a képzések? kérdés beérkezett: 2015.08.12. - e-mailen

válasz közzétéve: 2015.08.12 18:00
frissítve, kiegészítve: –

Konkrét kezdő időpont jelzése még nem lehetséges, mivel ez az időpont részben a projekt jelentkeztetési
folyamatának előrehaladásától, részben pedig a projektet érintő közbeszerzési eljárások időbeli lezajlásától függ.

Mikorra várható a program elindulása? kérdés beérkezett: 2015.08.12. - e-mailen

válasz közzétéve: 2015.08.12 18:00
frissítve, kiegészítve: –

A program indulásával kapcsolatosan, valamint a pontos dátumról egyedileg e-mailben értesítjük a feliratkozó
fiatalokat.

A Jelentkezési Adatlapon a "Ön vállalja, hogy az üzleti terv elfogadása után létrehozza vállalkozását?" résznél ez azt jelenti, hogy kötelező létrehozni a vállalkozást? Ha igen, van valami határideje? kérdés beérkezett: 2015.03.02. - e-mailen

válasz közzétéve: 2015.03.02 18:00
frissítve, kiegészítve: –

 1. A jelentkezési lapon a vállalkozása létrehozására vonatkozó kérdésre adott válasza tájékoztató jellegű a lebonyolító Konzorcium felé,
  így annak jogkövetkezménye nincs.

A program végső célja azonban, hogy a képzést eredményesen elvégzők és elfogadott üzleti tervvel rendelkezők, vállalkozásuk létrehozása után
pályázatot nyújthassanak be a GINOP-5.2.3-15 kódszámú pályázaton, melyen a 3 mFt vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni. Tehát, ha nem
hoz létre vállalkozást, nem jogosult a GINOP-5.2.3-15 kódszámú pályázaton indulni.

 1. A 2013. LXXVII. Törvény: A felnőttképzésről 13.§ (3) bekezdés j) pontja rendelkezik a képzéseken résztvevők és a képzőintézmények
  jogköreiről és arról, hogy a felnőttképzési szerződésben szankciókat is ki kell kötni a képzésen résztvevőkkel szemben.

Amennyiben például a képzésen résztvevők nekik felróható okból túllépik az engedélyezett hiányzási óraszámot, valamint nem szerzik meg
vizsgájuk vagy pótvizsgájuk során a képzésről szóló tanúsítványt, a képzés költségeit vissza kell téríteniük a képző intézmény számára.

 1. Összefoglalva, a programba vont fiatal részéről etikátlan lenne, a többi jelentkező, de képzésbe nem került fiatallal szemben,
  ha a programot a képzett és elfogadott üzleti tervvel rendelkező fiatal nem vinné végig, nem pályázna létrehozott vállalkozásával
  a GINOP-5.2.3-15 pályázati programban. Ennek szemléltetésére alkalmas a program fő indikátor számainak

ismertetése:

 • A Nyugat-Dunántúli Régióban a képzésbe vonandó fiatalok száma: 195 fő
 • A képzést eredményesen elvégzők száma min.:156 fő
 • Létrejött vállalkozások száma: 110 vállalkozás

A képzésindulásig tartó kiválasztási folyamat része a jelentkezők kompetenciáinak és egyéni motivációjuknak
a felmérése. A képzésbevonáskor a beérkezett egyéni adatok alapján határozza meg az MVA azt a 195 főt, aki részt vehet a képzéseken.
Mint a teljesítendő indikátor számok is mutatják, több személyt van lehetőségünk képzésbe vonni, mint amennyi vállalkozás létrehozását
előírták. Mindemellett túljelentkezés esetén azok a jelentkezők tudnak többlet pontot elérni a kiválasztási folyamatban, akik motiváltabbak a
vállalkozás megalapítását illetően.

A vállalkozás létrehozásának időbeli korlátjára a GINOP-5.2.3 pályázat felhívásának megjelenését követően tudunk konkrétumot írni.

Mennyire biztos, hogy a képzés után a második komponensen is részt tudnak venni a jelentkezők? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

A helyszínen adott válasz:

99 %, mert minisztériumi előírás, hogy mennyi Üzleti tervet hagyhatunk jóvá. Az értékelést követően, első körben számszerűen 115 db + 10% Üzleti tervet hagyhatunk jóvá, tehát 115 db + 10% alapíthat vállalkozást, a második komponensben 115 projektet részesítenek támogatásban. A 10% egy tartalék, arra az esetre, ha valaki visszalépne, vagy a második komponensbe nem megfelelő pályázatot nyújtana be, legyen lehetőség másokat támogatni.

MVA további kiegészítése a GYIK közzétételekor:

A 10%-os mérték tervezet, arra az esetre kell készülnünk, ha 115-nél több fiatal végzi el sikeresen a képzéseket és nyújtanak be olyan üzleti tervet, mely jóváhagyható. Az Üzleti Tervek értékelését követően a szerzett pontok alapján kialakuló pontsorrend szerint értesítjük ki a jóváhagyásokat. Aki a pontja alapján kiszorul a támogatotti körből, annak tartaléklistás kiértesítést küldünk. Ha a jóváhagyott ÜT-vel rendelkező fiatalokból valaki mégsem hoz létre vállalkozást, akkor ahelyett – a tartaléklistán várakozó pontja alapján soron következő fiatalnak kiküldjük a jóváhagyást.

A kompetenciamérés mit foglal magában? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

Válasz:

A kompetenciamérés egy 10 kérdésből álló logikai, matematikai feladatsor, amelynek megoldására 90 perc áll rendelkezésre, számológép használatával.

Állandó, vagy ideiglenes lakcímmel kell rendelkezni ahhoz, hogy részt lehessen venni a programban? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –
A helyszínen adott válasz:

A programban való részvételhez az állandó és az ideiglenes lakcím is megfelelő, ha abban a régióban van, ahol pályázatot szeretne beadni.

Milyen esetben kell visszafizetni a második komponensben kapható támogatást? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

Válasz:

GINOP 5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása, azaz a második komponens 2016.04.05-én megjelent Felhívásában valamint a második komponens támogatási szerződésében (jelenleg nincs közzé téve) részletesen megtalálhatók a pénzvisszafizetésre vonatkozó információk. A Felhívás szerint, a kötelező vállalások nem teljesítése esetén van pénz visszafizetési kötelezettség a 3 éves fenntartási időszakban. Indikátor (projektben elvárt számszerűsíthető eredmények): A projekt fizikai befejezését követő első lezárt, teljes üzleti évben realizált nettó árbevétel minimum: 500 eFt, 5 piaci kapcsolat igazolása stb.

Mi igazolja a piaci kapcsolatokat? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

A helyszínen adott válasz:

A vállalkozás vevői és/vagy beszállítói oldalról rendszeres üzleti kapcsolatban áll más vállalkozásokkal. Igazolás módja: nyilatkozat a partner részéről, cégszerű aláírással ellátva.
MVA további kiegészítése a GYIK közzétételekor
GINOP 5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása Felhívás 3.4.1.1. Kötelező vállalások: „Aláírt szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással, vagy visszaigazolt/partner által elfogadott megrendelővel igazolt kapcsolatok, amelyek tartalmazzák a piaci kapcsolat konkrét célját, tartalmát.”

Számít-e az adózási forma, a támogatás mértéke függ-e az adózás módjától? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

A helyszínen adott válasz:

Nem számít az adózási forma, pályázat jogosultsági szempontból az adózás formája tetszőleges az Üzleti tervezés során és a vállalkozás megalapításakor szükséges kiválasztani a legmegfelelőbb formát. Ha ÁFA körös a vállalkozás, akkor a pályázatban kizárólag nettó költségeket számolhat el, kivéve a bérköltségeket. Ha nem ÁFA körös, akkor a bruttó megvalósítási költség számolható el.

MVA további kiegészítése a GYIK közzétételekor
GINOP 5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek körébe beletartozik vállalkozói kivét is.

Van-e lehetőség a pályázat mellett nappali tagozaton tanulni? Például a 2016 szeptemberében induló képzések esetén. kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

A helyszínen adott válasz:

A jogosultsági kritériumok a honlap a Nyitóoldalán a ’Jogosultsági feltételek részletes ismertetőjében’ találhatók. A feltételeknek a programba vonáskor, azaz a Támogatási szerződés aláírásakor, a képzés indulása előtt szükséges megfelelni.

Főállásban szükséges a vállalkozást üzemeltetni, vagy elegendő mellékállásként? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

Válasz:

A GINOP5.2.3-2016 2016.04.05-én megjelent Felhívásának 4.1 pontjában megtalálható a pontos válasz.

„ae) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.

 1. af) A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.2.3-16 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként7 részt vesz.”

Meddig nem lehet betölteni a 25. vagy a 30. életévet? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

A helyszínen adott válasz:

A jogosultsági kritériumok a honlap a Nyitóoldalán a ’Jogosultsági feltételek részletes ismertetőjében’ találhatók. A feltételeknek a programba vonáskor, azaz a Támogatási szerződés aláírásakor, a képzés indulása előtt szükséges megfelelni. Aki addig betölti a felső korhatárokat, nem kerülhet be a programba.

Mit jelent a fenntartási kötelezettség? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

Válasz:

A GINOP5.2.3-2016 2016.04.05-én megjelent Felhívásának 3.8 Fenntartási kötelezettség című részében található a pontos, részletes leírás.

MVA további kiegészítése a GYIK közzétételekor
Fogalomtárban a fenntartási jelentés fogalma

Ha egy szlovákiai vállalkozásban többségi tulajdonos valaki, akkor van lehetősége részt venni a programban?

Válasz:

Sem Magyarországon, sem más országban bejegyzett vállalkozásban nem rendelkezhet többségi tulajdonnal a jelentkező.

A GINOP5.2.3-2016 pályázatban igényelhető 3 millió Ft támogatás szabad felhasználású? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

Válasz:

Elszámolható költségek részletezése a 2016.04.05-én megjelent GINOP5.2.3-2016 Felhívásának 5.5-5.8 pontjában található, főbb tételek:

 1. a) Projekt előkészítés költségei
  Az előkészítés költségei az üzleti terv elfogadásának napjától számolhatók el.
 2. b) Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségec) Beruházáshoz kapcsolódó költségekd) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségee) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségekf) Általános (rezsi) költség

A Felhívás 5.5 pontja tartalmazza, hogy egyes költségekhez milyen tételek tartoznak, a Felhívás 5.7 pontja tartalmazza az elszámolható költségek mértékét, azaz a költség tételek %-os korlátait. A Felhívás 5.8 pontjában találhatók a NEM elszámolható költségek, azaz olyan tételek, amelyekre nem lehet igénybe venni a támogatást.

Hány hónap alatt kell lebonyolítani a GINOP-5.2.3-2016 pályázatot? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

Válasz:

A lebonyolításra rendelkezésre álló időt a GINOP5.2.3-2016 Felhívásának 3.5.2 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezete tartalmazza.

„A projekt megvalósítására a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően minimum 7, maximum 12 hónap áll rendelkezésre, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is.”

Lesz-e támogatási előleg? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

Válasz:

GINOP5.2.3-2016 Felhívás értelmében az előleg mértéke: támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, 3 millió Ft esetén 1 500 000 Ft.

Hol lehet megtalálni, hogy milyen tevékenységű vállalkozással lehet majd pályázni a GINOP-5.2.3-2016 programba? kérdés beérkezett: 2016.03.08. – győri nyílt nap

válasz közzétéve: 2015.03.12 14:00
frissítve, kiegészítve: –

Válasz:

A GINOP5.2.3-2016 program felhívásának 4. pontja A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei rész tartalmazza pontos választ.

A projekt elő vagy utófinanszírozású? kérdés beérkezett: zalaegerszegi nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A GINOP 5.2.3-16 projektben utófinanszírozással kerül kifizetésre a támogatás, de igényelhető 50% támogatási előleg.

Ha 25-30 év közötti kategóriába tartozva valaki tartaléklistára kerül és közben állást talál akkor később még tudja folytatni a pályázatot? kérdés beérkezett: zalaegerszegi nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A jogosultsági kritériumoknak a támogatási szerződés megkötésekor szükséges megfelelni, tehát ha tartalék listára kerül valaki szerződéskötésig elhelyezkedik, betölti a felső korhatárt, akkor nem tudja folytatni a pályázatot.

A program internetes felületén bejelentkezem, de ha a fórumba vagy a teszt sorokhoz szeretnék belépni, újra kéri a bejelentkezést, de nem enged be a felületre. Mi a teendő? kérdés beérkezett: zalaegerszegi nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A program honlapra való bejelentkezés után, a baloldalon található „MVA tudástár indítása” gombra kattintani és akkor automatikusan átvisz a Tudástár felületére. Kizárólag a program honlapon keresztül érhető el a Tudástár.

Már élő vállalkozást/üzletrészt megvásárolható a pályázat keretében? kérdés beérkezett: zalaegerszegi nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Már élő vállalkozást/üzletrészt NEM lehet a pályázat keretében megvásárolni. A GINOP 5.2.3-16 programra csak induló vállalkozással lehet pályázni a GINOP 5.2.2-14 program befejezése után.

A jogosultsági kritériumok szerint, azzal a fiatallal köt az MVA konzorciuma támogatási szerződést aki legalább 1 hónapja álláskereső. Ebben az egy hónapban lehet „kiskönyvvel” dolgozni? kérdés beérkezett: zalaegerszegi nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Igen, az egyszerűsített foglalkoztatású munkaviszony megengedett a fent említett időszakban is.

Egy nyertes pályázat után mennyire van lehetőség az üzleti terv módosítására? Pl: ha azonos témában marad a cég, de a profilértékesítés helyett szolgáltatói tevékenységre vált át. kérdés beérkezett: zalaegerszegi nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A tevékenységi kör folyamatosan bővíthető, de a támogatást, csak az üzleti tervben meghatározott, jóváhagyott tevékenységre és költségvetésre lehet fordítani.

Ha az Uniós pénzek megint befagyasztásra kerülnek, a kifizetés is szünetel? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Az előző programok tapasztalatai alapján elmondható, hogy nem szünetelt a kifizetés, a jövőre vonatkozóan nincsenek információink. „A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2019. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.” (GINOP 5.2.3-16 Felhívás 3.5.2 pont) A Nemzetgazdasági Minisztérium szakértőire vonatkozó határidő, pl: ha pályázó 2017. április 01-én benyújtja a záró kifizetési igénylését, akkor legkésőbb 2017. július 01-én, azaz a benyújtást követő 90. napon kifizetésre kerül a támogatás.

25 év feletti felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, 2015 decembere óta munkanélküli, melyik kategóriába tartozik? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A 25-30 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező pályakezdő (nem jogosult álláskeresési járadékra) álláskereső. Nem jogosult álláskeresési járadékra, az a személy, aki az álláskeresővé válását megelőző 3 éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel nem rendelkezik.

Ha jelenleg nem vagyok munkanélküli, akkor pályázhatok? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A GINOP-5.2.2-14 számú pályázat keretében a szolgáltató azzal a fiatallal köt támogatási szerződést, aki legalább 1 hónapja álláskereső. (Felhívás 1.1. Pont) A Nyílt napokon elhangzott, hogy 2016 harmadik negyedévénél előbb nem kerül megkötésre támogatási szerződés és nem indulnak a képzések.

Mi történik, ha elkezdem a programot, de néhány hónapon belül elköltözök? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A programban való részvételhez állandó vagy ideiglenes (tartózkodási hely) a pályázat benyújtási régiójában lévő lakcímmel szükséges rendelkezni, amelyről érvényes hatósági igazolványa van. Ha a GINOP-5.2.2-14 programot az Észak-Magyarországi régióban végzi el (jelentkezés, kompetenciamérés, képzések, tanácsadás, mentorálás) akkor a GINOP-5.2.3-16 programra (vállalkozás indítási költségeinek támogatása) is az Észak-Magyarországi régióban tud pályázni. A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása első és második komponensének pályázatát csak azonos régióban lehet elvégezni, a régiók között nincs átjárhatóság.

Kiegészítés: „A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező személy bérköltségének elszámolása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, […]” (GINOP 5.2.3-16 Felhívás 3.6.1 Pont)

A 25 év alatti, de felsőfokú végzettségűek melyik kategóriába tartoznak? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

18-25 év közötti kategórián belül szükséges kiválasztani hogy célcsoport tag melyik státuszban van azaz, hogy

jelenleg 6 hónapnál régebben munkanélküli

kevesebb mint 6 hónapja munkanélküli

inaktív (nem dolgozik és nem tanul)

Először a vállalkozást kell létrehozni és utána pályázhatok a 3 millió Ft-ra? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Igen, de a GINOP 5.2.2-14 program keretében először a kiválasztási folyamaton kell végig menni, utána képzésbe kerülnek, üzleti tervet készítenek és a program keretében jóváhagyott üzleti tervvel alapíthatnak vállalkozást végül a GINOP 5.2.3-16 programra a megalapított vállalkozással lehet pályázni a 3 millió Ft támogatásra.

Regisztráció

Jelentkezési adatlap benyújtás

Kompetenciamérés

Ifjúsági Garancia Programba történő regisztráció azoknak, akik korábban nem regisztráltak

Támogatási szerződés megkötése

Előzetes üzleti terv kidolgozása

8 órás képzés

72 órás képzés üzleti tervezést segítő tanácsadással

Üzleti terv 1. beadása és értékelése

Végleges üzleti terv beadása és értékelése

Vállalkozásalapítás, második komponens pályázat beadása és mentorálás biztosítása

3 millió Ft vissza nem térítendő támogatás GINOP 5.2.3-2016 program keretében

Van rá esély, hogy létrehozom a vállalkozást de nem kapom meg a támogatást? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Minisztériumi előírás, hogy mennyi Üzleti tervet hagyhatunk jóvá. Számszerűen 170 + 10% Üzleti tervet hagyhatunk jóvá az Észak-Magyarországi régióban, tehát 170 + 10% alapíthat vállalkozást, és a második komponensben 170 projektet részesítenek támogatásban. A 10% egy tartalék, arra az esetre, ha valaki visszalépne, vagy a második komponensbe nem megfelelő pályázatot nyújtana be, legyen lehetőség másokat támogatni.

Egy vállalkozást 2 személy megalapíthat-e vagy megpályázhat-e? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A pályázat keretében egy támogatott tulajdonos lesz, akinek minimum 51%-ban kell tulajdoni hányaddal rendelkeznie a létrehozott vállalkozásban. Társas vállalkozás esetén (Kft, Bt.) több személy alapíthat vállalkozást, de ebből csak egy olyan személy lehet (többségi tulajdonos)aki részt vett a GINOP 5.2.2-14 programban. Az a személy pályázhat a GINOP 5.2.3-16 konstrukcióra a megalakult vállalkozással, aki részt vett a GINOP 5.2.2-14 programban is.

Csak új vagy használt eszközökre is költhetem a támogatást? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 1. ca) Eszközbeszerzés költségei

új tárgyi eszközök beszerzése beleértve a szállítás és üzembe helyezés, valamint a betanítás költségét, amennyiben közvetlenül az eszközhöz kapcsolódik,

irodai, igazgatási berendezések, felszerelések (Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc beszerzése támogatható,

infokommunikációs eszközök (hardver, hálózati eszközök, nyomtató, mobiltelefon).” (GINOP 5.2.3-16 Felhívás 5.5 c, pont)

Jogosítvány megszerzése támogatható e? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Jogosítvány megszerzése NEM finanszírozható a támogatásból.

Kiegészítés: „Kizárólag a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (2) a), b) és d) pontja szerinti, a felnőttképzési jogszabályok által előírt engedélyezett képzés támogatható, ami hozzájárul a vállalkozás hatékony működésének növekedéséhez.” (GINOP 5.2.3-16 Felhívás 3.4.1.1 ba, pont)

Lehet képzésre fordítani a támogatásból? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Igen lehet képzésre fordítani a támogatásból.

Kiegészítés:

„Képzéssel kapcsolatos elvárások:

 1. ba) Kizárólag a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (2) a), b) és d) pontja szerinti, a felnőttképzési jogszabályok által előírt engedélyezett képzés támogatható, ami hozzájárul a vállalkozás hatékony működésének növekedéséhez.
 2. bb) A képzés költsége abban az esetben számolható el, ha a képzés sikeres, befejezett, azaz a képzésen résztvevő tanúsítványt vagy bizonyítványt szerez.
 3. bc) A képzésnek a projekt megvalósítási időszaka alatt be kell fejeződnie.
 4. bd) A képzésnek a vállalkozás fejlesztendő tevékenységéhez kell kapcsolódnia.
 5. be) A képesítéshez kötött gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismeretek megszerzésére irányuló képzési tevékenység a vállalkozást alapító(k) esetében nem támogatható.
 6. bf) A vállalkozás által megvalósított belső képzés nem támogatható.” (GINOP 5.2.3-16 Felhívás b, pont)

Fenntartási időszakban főállásban kell vinni a vállalkozást? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A fenntartási időszakban NEM kell főállásban vinni a vállalkozást.

Kiegészítés:

„A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.2.3-16 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz. A pályázás további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.” (GINOP 5.2.3-16 Felhívás 4.1 pont)

Egy termelő vállalkozás nagyobb eséllyel indul egy internetes vállalkozással szemben? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A vállalkozások tevékenységtől függetlenül, egyenlő esélyekkel indulnak a GINOP 5.2.3-16 programban, a Felhívás 4.4.2 pontja tartalmazza a kiválasztási kritériumokat.

Menet közben bővíthető a tevékenységi kör?

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A tevékenységi kör folyamatosan bővíthető, de a támogatást, csak az üzleti tervben meghatározott, jóváhagyott tevékenységre és költségvetésre lehet fordítani.

Több támogatott fiatal alapíthat-e közös vállalkozást? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Támogatásban NEM részesíthető: „A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező kettő vagy több fiatal által alapított társas vállalkozás” (GINOP 5.2.3-16 Felhívás 4.2 pont)

Van e olyan tevékenységi kör ami kizárt a programból? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A GINOP 5.2.3-16 Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre:

a)halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

b)elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

c)azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben

– a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

– a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ.

 1. d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 2. e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
 3. f) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
 4. g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
 5. h) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozások részére teherszállító járművek megvásárlására.

Egyéni vállalkozás mennyi ideig szüneteltethető a programon belül? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A programon belül csak a fenntartási időszakban van lehetőség az egyéni vállalkozás szüneteltetésére, akkor is csak abban az esetben ha GINOP 5.2.3-16 kötelező vállalásai, indikátorai teljesülnek.

Minimum 5 db kialakított piaci kapcsolat

A projekt befejezését követő első lezárt, teljes üzleti évben realizált nettó árbevétel: minimum 500 000 Ft

Kiegészítés: Jogilag, az egyéni vállalkozás az alábbiak szerint szüneteltethető:

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. Amennyiben az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt a változásbejelentési űrlapon a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon bejelenteni.

A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet.

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja.

Meglévő vállalkozás bekapcsolódhat e a programba? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Meglévő vállalkozás NEM kapcsolódhat be a programba. A GINOP 5.2.3-16 Felhívás 4.1 pontja részletesen kifejti a pályázók körére vonatkozó előírásokat. A GINOP 5.2.2-14 program keretében először a kiválasztási folyamaton kell végig menni, utána képzésbe kerülnek, üzleti tervet készítenek és a program keretében jóváhagyott üzleti tervvel alapíthatnak vállalkozást végül a GINOP 5.2.3-16 programra a megalapított vállalkozással lehet pályázni a 3 millió Ft támogatásra.

Szezonális vendéglátó egység üzlethelység kihasználása megvalósítható-e a programmal? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Megvalósítható, úgy, hogy a GINOP 5.2.3-16 kötelező vállalásai, indikátorai teljesülnek.

Minimum 5 db kialakított piaci kapcsolat

A projekt befejezését követő első lezárt, teljes üzleti évben realizált nettó árbevétel: minimum 500 000 Ft

Mi a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumok végleges feltöltésének bemutatásának végleges időpontja? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A kompetenciamérést követően, de legkésőbb a Támogatási szerződés megkötése előtt szükséges minden dokumentumot feltölteni és a Jelentkezési adatlapot hiánytalanul kitölteni.

Ha sikerül megnyerni a pályázatot a 3 millió Ft-ot mire lehet felhasználni? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A Felhívás 5.5 pontja tartalmazza, hogy egyes költségekhez milyen tételek tartoznak, a Felhívás 5.7 pontja tartalmazza az elszámolható költségek mértékét, azaz a költség tételek %-os korlátait. A Felhívás 5.8 pontjában találhatók a NEM elszámolható költségek, azaz olyan tételek, amelyekre nem lehet igénybe venni a támogatást.

Ha termelői vállalkozást szeretnék indítani, szükséges hozzá szakirányú végzettség? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Amennyiben alapítandó vállalkozásának tevékenységi köre szakirányú végzettséghez kötött, úgy vagy a tulajdonosnak, vagy alkalmazottjának (vagy mind kettőnek) rendelkeznie kell a megfelelő végzettséggel, szakmai tapasztalattal.

Teljesen új vállalkozást kell létrehozni vagy egy már meglévőbe is lehet csatlakozni? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Meglévő vállalkozásba NEM lehet csatlakozni a program keretén belül, új vállalkozást kell alapítani a GINOP 5.2.2-14 program végén. A GINOP 5.2.3-16 program, a vállalkozás indítási költségeket támogatja. A GINOP 5.2.3-16 Felhívás 4.1 pontja részletesen kifejti a pályázók körére vonatkozó előírásokat. A GINOP 5.2.2-14 program keretében először a kiválasztási folyamaton kell végig menni, utána képzésbe kerülnek, üzleti tervet készítenek és a program keretében jóváhagyott üzleti tervvel alapíthatnak vállalkozást végül a GINOP 5.2.3-16 programra a megalapított vállalkozással lehet pályázni a 3 millió Ft támogatásra.

A 3 millió Ft fix vagy kevesebbre is lehet pályázni? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A GINOP 5.2.3-16 program felhívásának értelmében minimum 2 millió és maximum 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni.

Adószámos magánszemélyként (megbízási szerződés) lehet e munkát vállalni a pályázat ideje alatt még a képzések előtt? kérdés beérkezett: kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

Csak az egyszerűsített foglalkoztatású munkaviszony megengedett a Konzorciummal létrejövő Támogatási Szerződés hatályba lépéséig.

Tájékoztatásul megküldjük a kérdéssel (adószámos magánszemély programba vonása lehetséges-e) kapcsolatos korábbi álláspontunkat is, melyet konkrét kérdésre reagálva küldtünk el a konzorciumoknak: A projektbe – „előéletétől” függetlenül – az vonható be, aki a programba vonás időpontjában megfelel a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek. 7-es adószámmal rendelkező személyek (azaz olyan magánszemélyek, akiknek adószámuk van, csak eseti jelleggel, alkalomszerűen, időszakosan végeznek gazdasági tevékenységet (pl. szellemi szabadfoglalkozású, előadó művész, stb.)) bevonhatóak a projektbe, amennyiben a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek a programba vonáskor megfelelnek.

Passzív félév, halasztás, levelező vagy esti tagozat hallgatói jogviszonyt jelent-e? kérdés beérkezett: miskolci nyílt nap

válasz közzétéve: 2016.08.01 08:00

frissítve, kiegészítve: –

A levelező tagozat és az esti tagozat nem jelent nappali tagozatos hallgatói jogviszonyt, a levelező tagozatos és esti tagozatos hallgatóknak lehetőségük van az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásba vetetni magukat, mely esetben – az egyéb bevonási feltételek teljesülése esetén – bevonhatók a fiatalok vállalkozóvá válását támogató programba. A nappali tagozatos hallgatói jogviszony szüneteltetése (passzív félév, halasztás) esetén is lehetőség van a programba való belépésre, amennyiben a fiatalok a programba vonás feltételeinek megfelelnek, tehát az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásba vetetik magukat.

Az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező, 30. életévüket be nem töltött fiatalok jogosultak részt venni, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. Vannak olyan jelentkezőink, akik 25 – 30 közötti életkorúak és dolgoznak, közöttük van olyan személy, aki felmond és már regisztrált is nálunk. A fentiek szerint 360 napig munkanélküli kellett, hogy legyen? Miképp derül ki, hogy jogosult-e?

Válasz: Pályakezdő álláskereső a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. Álláskeresési járadékra jogosult többek között az a személy, aki az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap (nem feltétlenül folyamatos) jogosultsági idővel rendelkezik. A jogosultsági idő a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) szerint az az időtartam, amely alatt az álláskereső munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban volt, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. Ezen definíció szerint a pályakezdő álláskeresőnek 3 éven belül 360 napnál kevesebb jogosultsági idővel kell rendelkeznie, vagyis munkaviszonya 3 éven belül nem érheti el a 360 napot (nem pedig 360 napig kell munkanélkülinek lennie.) A jogosultság a korábbi munkáltatói által kiállított igazolásai alapján állapítható meg a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályán.

Múlt év januárban diplomáztam, 26 éves vagyok és pályakezdő. (Az elmúlt egy évben a második gyermekem érkezett, így nem volt állásom.) Jelenleg is GYES-en vagyok. Szeretnék részt venni a GINOP-5.2.3-16 programon, mert vállalkozást indítanék, viszont nem lehetek regisztrált álláskereső GYES mellett. Ha pedig feladom a GYES-t, mivel nem volt munkaviszonyom, pénzbeni támogatásra nem vagyok jogosult. - aktualizálva - 2017.02.14.

Válasz:

Nem zárható ki a pályázatból, hiszen a pályázati kiírás feltételeinek megfelel:

A „25-30 év közötti pályakezdő álláskereső” a kiírás értelmében az alábbi személyekre vonatkozik: az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.

A fentiekből következik, hogy – mivel még nem volt állása egyáltalán – nem szerzett jogosultságot munkanélküli ellátásra (így álláskeresési járadékra).

Egyebekben a GYES (2015. december 31-ig: gyermekgondozási segély, 2016. január 1-től: gyermekgondozást segítő ellátás) alanyi jogon járó juttatás, tehát azt a szülő a gyermeke 3 éves koráig jogosult igénybe venni, amennyiben a gyermeket saját háztartásában neveli. Maga a GYES egyéb jogosultsági feltételhez (így pl. megelőző munkaviszonyhoz) NINCS kötve.

A fentiekből is következően a GYES önmagában soha nem képezhet kizárási okot a pályázatból, így a pályázói kör többi kategóriájánál mindig azt kell figyelni, hogy részesül-e álláskeresési járadékban vagy sem.

A társadalombiztosítás egyéb pénzbeli ellátásai (melyeket az 1997. évi LXXXIII. törvény szabályoz), így a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj ugyanakkor már képezhet kizáró okot, ugyanis ezen támogatások esetében feltétel, hogy a jogosult a jogosultsági időt megelőző két éven belül legalább 365 nap biztosítási jogviszonnyal rendelkezzen.

A kérdés tisztázása végett az Irányító Hatóság felé kezdeményezésre került a Felhívás kiegészítése azzal, hogy a GYES-t igénybe vevő pályakezdő álláskeresők is jelentkezhetnek a projekt keretében (vagyis az Flt. pályakezdő álláskereső definíciójában megfogalmazott kivételek közül a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők köre a pályázat keretében nem képez kivételt).

Kiegészítés: 2016.11.21-én érkezett kérdés: GYES esetén igénybe vehető-e a támogatás?

NGM illetékes szakfőosztályával konzultálva a válasz: A GYES státusz nem zárja ki annak lehetőségét, hogy valaki regisztráltathassa magát az IG Rendszerbe, ha egyébként megfelel az életkori megkötéseknek és sem nem dolgozik, sem nem tanul. A kérdés tehát az, hogy a jelentkező fennálló munkaviszony mellett van-e GYES-en, vagy sem. Ha nem fennálló munkaviszony mellett van GYES-en, úgy jogosult belépni az IGR-be és így az 5.2.2 program potenciális résztvevője lehet.

A programban való részvétel kizár-e más támogatások alól?

Nem, amennyiben a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásait értjük „más” támogatások alatt. Kérjük azonban annak tisztázását, hogy mit értünk „más támogatások” alatt.

Aki a képzést elkezdte és elszánt a vállalkozás létrehozását illetően, azért 1-2 hónapra elhelyezkedhet valahol a vállalkozás létrehozásáig, pályázat elbírálásáig vagy végig köteles megtartani az álláskeresési státuszt?

Válasz: A jogosultsági kritériumoknak az Ifjúsági Garancia Rendszerbe való bevonáskor, illetve a Támogatási Szerződés megkötésekor, (képzésbe vonáskor) szükséges megfelelni.

Korábban 3 hónapig IGR keretében bértámogatás igénybevételével foglalkoztatták, ezért 180 napig nem adnak ki Irányító lapot, addig nem vonható programban? - kérdés beérkezett: 2016.12.28.

Válasz: Nincsen olyan szabály, amely előírná azt, hogy korábban támogatott foglalkoztatásban részesülő személy a támogatás leteltét követően 180 napig nem regisztráltathatja magát az IGR-ben. Azt kell megvizsgálni, hogy az IGR regisztrálás időpontjában a személy megfelel-e annak a feltételnek, hogy sem nem tanul, sem nem dolgozik. Amennyiben igen, az IGR-regisztrációnak nincsen akadálya. Ezt követően, amennyiben megfelel a kompetenciamérésen, a hölgy az 5.2.2 program alanyává válhat.