A programbavonással kapcsolatos teljes körű tájékoztatás

bejegyzés közzétéve: 2017-03-12, aktualizálva: 2018-02-05

A GINOP-5.2.2 és a GINOP-5.2.3 pályázati felhívásokban rögzített programba vonáshoz kapcsolódó részletszabályok

GINOP-5.2.2 pályázat: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4386

„A  program  célcsoportja  a  18-25 év  közötti,  más  vállalkozásban  többségi  tulajdonnal  nem rendelkező  új  mikro-vállalkozást  indítani  tervező  természetes  személyek.  A  felhívás  mindenekelőtt azokat  a  fiatalokat  célozza,  akik  vállalkozás  indításához  ötlettel,  reális  elképzeléssel,  vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen,  tehát  olyan  fiatal,  aki  a  programba  történő  bevonáskor  a  munkaügyi  szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal,  aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.

„A célcsoport legalább 20%-át, a legalább 6 4 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják.”

„A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a 25-30 év közötti álláskeresők is. A 25-30 év közötti álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 20%-áig 35%-áig vonhatók be.”

„A  fiatalok  programba  vonásának  lehetőségét a  képzések  szervezésének  és  az  üzleti  tervek jóváhagyásának ütemezésével a program teljes időtartama alatt a támogatást igénylőnek biztosítania kell az  üzleti  tervre  vonatkozó  indikátor  minimum  100,  maximum  110  %-os  teljesüléséig.”

GINOP-5.2.3 pályázat: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-523-16-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinek-tmogatsa-1

„A  GINOP-5.2.2-14  számú  pályázat  keretében  a szolgáltató azzal a fiatallal köt támogatási szerződést, aki legalább 1 hónapja álláskereső”

2018-02-05.

Jelen e-mailünket azon 25-30 év közötti jelentkezőinknek küldjük meg, akik megjelentek kompetenciamérésen de még nincs kétoldalúan aláírt Támogatási szerződésük és nem kerültek képzésbe. http://mailchi.mp/mva.hu/nyd_25-30_felfuggesztes_180205

A program pályázati felhívásának értelmében: A 25-30 év közötti álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám -195 fő – 35%-áig vonhatók be. Ez 68 főt jelent.

2018.02.05-ig 92 fő 25-30 év közötti életkorú jelentkező jelent meg kompetenciamérésen melyből 56 fő rendelkezik kétoldalúan aláírt támogatási szerződéssel. Az 56 fő szerződött jelentkezőből 56 fő került képzésbe. Mindenki számára kiadásra került ezidáig a Támogatási Szerződés 8. számú melléklete, mely a képzésbevonást jelentette. Jelenleg összesen 12 képzési hely van még a programban a 25-30 év életkor közötti jelentkezők számára.

A 25-30 év közötti életkorú célcsoport kategórián belüli nyilvántartásunkban, azon jelentkezők, akik nem kerültek a 2018-01-26-án induló képzésbe, már tartaléklistás jelentkezőként kerülnek nyilvántartásra az alábbiak értelmében.

– Az MVA konzorciumának a programban a fenti 35%-os arány betartása mellett előírás az is, hogy a 25 év alatti, 4 hónapon túli időszak óta álláskereső fiatalon legalább 20%-ban kerüljenek programba vonásra, ez a szám a 195 bevont számot alapul véve 39 főt jelent.

– A Nyugat-Dunántúli Régióban (ez pozitív dolog) nagyon kevés 4 hónapon túli időszak óta álláskereső fiatal van, mely a bevontak ezen szegmensében is tapasztalható. 2018.02.02-ig 10 fő 4 hónapon túli álláskereső fiatalt tudtunk programba vonni.
– A 4 hónapon túli álláskereső fiatalok helyeit így fent kell tartanunk.
– Az MVA Konzorciumának lehetősége van a programot lezárni, befejezni úgy is, hogy nem kerül a teljes 195 fős létszám bevonásra a projekt időszakában, annak végéig. Ez esetben az arányokat a fentiek szerint biztosítani szükséges.Ha még nincs aláírva kétoldalúan a Támogatási Szerződése a fentiek miatt addig nem tudjuk aláírni kétoldalúan, amíg a program által előírt másik kettő célcsoportszegmensben a programba és képzésbe vontak száma nem növekszik olyan mértékűre, mely lehetőséget nyújt további 25-30 év közötti álláskereső fiatalok bevonására.

Amennyiben még nem rendelkezik a 30 napos álláskeresési időszakkal, a fentiek szellemében érdemes átgondolnia élethelyzetét, azt, hogy ha kap egy álláslehetőséget, állásajánlatot, azzal kapcsolatos döntését hogyan hozza meg.

A program honlapjának nyitóoldalán, alul egyedileg láthatja a nyilvántartás szerinti sorszámát, mellyel a kompetenciamérésen történő megjelenésekori és a Támogatási Szerződés kétoldalú aláírásakori helyzete alapján rendelkezik.

Kalkulációs segédtábla a programbavonási létszámok áttekinthetősége és a később bevonási ütemterv helyes értelmezése érdekében:

NYD_célcsoportszegmensek_180205


2017-03-12 és a 2017-04-13-i tartalom;

A 25-30 életkorú jelentkezők esetében a kompetenciaméréseken eddig személyesen megjelent 33 fő közül 5 fő írt alá az MVA-val kétoldalúan Támogatási szerződést. A GINOP-5.2.2 és a GINOP-5.2.3 pályázati felhívásokban rögzített részletszabályok értelmében 39 fő programba vonása történhet meg a 25-30 év közötti életkorú jelentkezőkből. Mindemellett valamennyi jelentkezőnél az egy hónapos álláskeresési időszak igazolása megvizsgálásra kerül a Támogatási Szerződés kétoldalú aláírása előtt.

A konzorciumvezető MVA a szakaszos ütemezésű kiválasztási folyamat során teljes körűen biztosítja az esélyegyenlőséget a programba jelentkezők számára. Sem az eddigi regisztráltak sem a későbbiekben csatlakozók nem szenvedhetnek joghátrányt az alábbiak értelmében.

Korábban, 2017.01.25-ig kompetenciaméréseken személyesen megjelenő jelentkezők számára egyértelműen tudatosítjuk azt, hogy az adott célcsoport kategórián belül túljelentkezés esetén nyilvántartásunkban az adott időpontban, a rendelkezésre álló bevonható létszám feletti helyeket elérő jelentkezők, tartaléklistás jelentkezőként kerülnek nyilvántartásra;

 • 25-30 év közötti életkorú fiataloknál 39. hely utáni pozícióknál,
 • 25 év életkor alatti kevesebb mint 6 hónap óta álláskereső és inaktív fiatalok esetében 120. hely utáni pozícióknál.

Ennek egyértelműsítésére alakítottuk ki a honlap indulóoldalán lévő felületet, ahol áttekinthetően, valós idejű adatokat tud megtekinteni a programhonlapra történő belépést követően, és folyamatosan figyelemmel tudja követni a saját aktuális helyzetét, pozícióját. A jelentkezői visszalépések esetén a pozíciók is értelem szerint változnak, tolódnak a nyilvántartásban.

A kiválasztási folyamat II. bevonási szakaszában vagyunk jelenleg, esélyegyenlőségi szempontok biztosítása érdekében 2017.04.10-én kerül megszervezésre a kompetenciamérési pótalkalom – jelen kiértesítéstől számítottan legalább 1 hónapra – melynek helyfoglalási lehetősége jelen tájékoztató kiküldésétől elérhető a Programesemények menüpont alatt.

A helyfoglalás elvégzésekor kérjük az alábbiakra figyelni;

 • mindhárom megyeszékhely feltüntetésre került a helyfoglalási lehetőségnél, de csak egy helyszínen lesz egy mérés,
 • a helyfoglalás rögzítése opció fölötti adatmezőben kérjük rögzíteni, mely megyeszékhely alkalmas Önnek – amennyiben több helyszín is alkalmas, kérjük mindet megjelölni.

Régiós szinten földrajzilag így biztosított az esélyegyenlőség. A 25-30 év közötti célcsoport kategóriában kialakuló versenyben a korábban kompetenciamérésen megjelenők számára rendelkezésre áll az egy hónapos időszak arra, hogy a regisztrált álláskeresői státuszukat igazolják, és a Támogatási Szerződéseiket kétoldalú aláírásra megküldjék számunkra.

Mindemellett felhívjuk a figyelmüket, hogy ezzel a kiválasztási folyamat, kompetenciamérések nem záródnak le, közvetlenül a képzések előtt indul majd a III. bevonási szakasz.

A 2017. 04. 10-én kompetenciamérésen részt vevő fiatalok számára, pozitív eredmény függvényében 2017. 04. 25-ig megküldjük az egyediesített Támogatási szerződéseket. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogosultsági feltételeknek a szerződéskötés időpontjában szükséges megfelelni, így az 1 hónapos álláskeresési státuszt is ekkor szükséges igazolni.

Az I. és II. bevonási szakasz korábbi kompetenciamérésein részt vevő 25-30 év közötti fiataloknak felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem küldi vissza a már kiajánlott Támogatási szerződést és mellékleteit megfelelően komplettírozva és aláírva, úgy a fent említett maximum 39 fő programba kerülési lehetőségétől elesik, azaz kieshet a programból és így más jelentkező szerez jogosultságot a programba kerülésre.

A 18-25 év közötti fiatalok esetében a pályázati kiírás szerint minimum 20%-ban szükséges programba vonnunk a 6 hónapon túli regisztrált álláskeresőket. Ez azt jelenti, hogy a 6 hónapon belüli és az inaktív jelentkezők száma is korlátozott. Jelenleg még sok hely van ebben a jogosultsági kategóriában, de aktivitástól függően ez változhat, így a későbbiekben úgy, mint a 25-30 év közötti fiatalok esetében itt is tartalék lista felállítása lesz indokolt. Azon fiatalok esetében, akik a 18-25 év közötti kategóriába tartoznak, szintén fontos, hogy jelezzék szerződéskötési szándékukat.


Jelentkezők, 25-30 év életkorúak és akik megjelentek személyesen kompetenciamérésen, de még nem került a Támogatási Szerződésük kétoldalúan aláírásra.

-2017.04.25-ig biztosan programba vonhatóak, amennyiben

 • tudják igazolni a 30 napos álláskeresői státuszt
 • hiánytalanul megküldik az aláírt Támogatási Szerződést és mellékleteit

A fentiek elmulasztása folytán a 2017.04.10-i pótalkalmon megjelenő 25-30 év közötti jelentkezők „beelőzhetik” a programba vonásban.


2017.04.13.

A 2017.04.10-i, győri kompetenciamérésen megjelent jelentkezők között 8 fő tartozik a 25-30 év életkor közöttiek célcsoportszegmensébe. Az eddig történt 1 fő visszalépését is figyelembe véve, így a kompetenciamérésen eddig megjelent 25-30 év közötti jelentkezők száma összesen: 39 fő.

Az MVA a 2017.04.10-én kompetenciamérésen megjelent jelentkezők számára az egyediesített Támogatási Szerződéseket 2017.04.13-án közzéteszi és 2017.04.14-én kiértesítést küld erről, az alábbiak miatt;

 • a 2017.03.12-én közzétett, fenti részletes tájékoztatás és hozzá tartozó kiértesítési kampányok a
  • a korábban kompetenciamérésen megjelent 25-30 év közötti fiatalok részére történt annak érdekében, hogy esélyegyenlőséget biztosítva 30 nap rendelkezésükre álljon az álláskeresői regisztráció megtételéhez 2017.04.25-ig. – Nincs szükség a 30 nap kivárására a Támogatási Szerződések kiküldésére vonatkozóan amiatt, hogy nem emelkedett 39 fő fölé a kompetenciamérésen megjelent 25-30 év életkor közötti jelentkezők száma,
  • a 2017.04.10-én kompetenciamérésen megjelenteknél nincs értelme várakozni a Támogatási Szerződések közzétételével 2017.04.25-ig

Az MVA konzorciumának nagyon fontos az Ön visszajelzése arról, hogy a programban jelenleg vagy később vesz részt. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy amennyiben sikerült a munkaerőpiacon elhelyezkednie vagy kapott és élt az Ifjúsági Garancia Program nyújtotta másik ajánlással és jelenleg nem tud aktívan részt venni a program tevékenységeiben, úgy aktív státuszát időlegesen felfüggesztheti. Későbbi bevonási szakaszokban ismét csatlakozhat a programhoz. Kérjük a Pályázati Életút menüpont alatt az Aktivitás funkcióban jelezni, az Önre vonatkozó állapotot. Ez viszont a programbavonási folyamatban a tartaléklistás helyezést jelentheti, kockáztatva a programbakerülést. Amennyiben nem kíván élni a támogatás lehetőségével, kérjük aláírt lemondó nyilatkozat eljuttatásával ezt jelezze felénk. Az elektronikus levelezéseinkről, kampányainkról, az e-mail láblécében található link segítségével iratkozhat le.


A programbavonás folyamata, mutatószámai célcsoporton belüli kategóriánkáént