Jelentkezési adatlappal kapcsolatos tájékoztatás

Jelentkezési adatlap online elérhetősége:

http://www.nyugatdunantul.mva.hu/jelentkezesi-adatlap/

1. Jelentkezési Adatlap kinyomtatása és aláírás:

1.1 Adatlap letöltése: tájékoztatjuk, hogy lehetősége van a Jelentkezési Adatlap PDF formátumban történő letöltésére, mentésére és kinyomtatására a „Rögzítés ellenőrzéssel” funkcióval. Kérjük, a korábban kitöltött adatlapját ellenőrizze, szükség szerint pontosítsa vagy javítsa, és ha minden rögzített adat megfelelő, és a mellékletek felcsatolása is megtörtént, akkor a „Rögzítés ellenőrzés” gombbal generálható a kinyomtatható adatlap. Ha a rendszer nem jelez hibaüzenetet, akkor PDF formátumban letölthető az adatlap, első oldalán időbélyeggel, amely jelzi az elkészítés pontos dátumát.

A PDF dokumentumot (a mellékletekkel együtt) kérjük kinyomtatni, minden oldalán aláírni, és dátummal ellátni.

1.2. Adatlap módosítása: felhívjuk figyelmét, hogy a rögzített adatok a Jelentkezési Adatlap beküldéséig vagy a kompetenciamérés helyszínén történő személyes átadásáig az online felületen módosíthatók; ehhez az „Adat frissítése” gombra szükséges kattintani, majd az adott tételeket átírni és menteni. A későbbiekben a felmerülő változások esetén (munkaerő-piaci státusz, lakcím, családi állapot változása stb.) változás-bejelentési kérelemként kell a módosított adatlapot beküldenie: az online felületen lesz lehetősége javítani adatait, majd az ismételten a letöltött és kinyomtatott Jelentkezési Adatlapot aláírva, dátumozva, egy kísérő levéllel ellátva (amelyben kirészletezi a változással érintett pontokat) kell postai úton megküldeni az MVA-nak (1277 Budapest 23, Pf: 4)

Kompetenciamérésen való megjelenés adatlap kitöltése nélkül

A jelentkezési adatlap kitöltését követő projektelem a kompetenciamérés (ezzel kapcsolatban külön tájékoztatás született). Mindazoknak, akik a kompetenciamérésig elmulasztották a Jelentkezési adatlapot és/vagy mellékleteit az 1. pont szerint benyújtani, további egy hét áll rendelkezésre a fenti dokumentumokat postai úton, pótlólag megküldeni az MVA címére (MVA 1277 Budapest 23, Pf: 4). Amennyiben a kompetenciamérést követő héten nem érkezik be az adatlap, úgy nem kerül értékelésre a feladatlap, és nem vonható a programba a jelentkező.

Jelentkezési adatlaphoz csatolandó mellékletek:
1.sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez (pdf formátumban);
2.sz. melléklet: személyes okmányok hitelesített másolata (pdf formátumban);
3.sz. melléklet: Europass önéletrajz (pdf formátumban) – kitöltési útmutató elérhető itt).

Felhívjuk a figyelmét, hogy a programba történő regisztráció és jelentkezés folyamatos. A kompetenciamérések és képzések szakaszosan lettek kiírva, ennek ellenére nem szünetel a regisztráció és az adatlap kitöltésének lehetősége.  

A korábban tervezett szakaszonkénti bevonási arány a jelentkezők száma miatt változott. A jelenleg futó, II. bevonási szakaszban is a jelentkezők száma fogja meghatározni, hogy hány főt tudunk programba vonni, és hány fő kerülhet képzésbe ebben a szakaszban. szerepel.