Jelentkezési Adatlap benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás

Elérhető a lehetőség a Jelentkezési Adatlap PDF formátumban történő legenerálására, mentésére és kinyomtatására a Rögzítés ellenőrzéssel funkcióval. Kérjük a korábban kitöltött adatlapokat ellenőrizni, javítani, pontosítani és ha minden rögzített adat megfelelő, és a mellékletek felcsatolása megtörtént, akkor a Rögzítés ellenőrzés gombbal generálható a PDF formátumú adatlap. Ha a rendszer nem jelez hiba üzenetet, akkor PDF formátumban letölthető az adatlap, első oldalán időbélyeggel, amely jelzi az elkészítés pontos dátumát.

A PDF dokumentumot kérjük kinyomtatni, minden oldalán aláírni, és dátumozni a mellékletekkel együtt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok folyamatosan módosíthatóak a felületen az Adat frissítése gombra kattintva a Jelentkezési Adatlap beküldésig/kompetenciamérés helyszínén a személyes átadásáig. A későbbiekben a felmerülő változások esetén, (munkaerő piaci státusz változás, lakcím változás, családi állapot stb.) változás bejelentési kérelemként is funkcionál a felület, ha javítja valaki adatait és ismételten megküldi részünkre a legenerált és kinyomtatott Jelentkezési Adatlapot aláírva, dátumozva egy kísérő levéllel, amelyben kirészletezi a változással érintett pontokat.

A következő projektelem, a kompetenciamérés. Az alkalmakon azok vehetnek részt, akik rögzítették a Jelentkezési Adatlapjukat az online felületen és mellékletek csatolásával együtt a kinyomtatott és felcsatolt dokumentumok eredeti példányait megfelelően aláírva átadják a kompetenciamérés helyszínén. Ha ezt valaki elmulasztaná, postai úton pótlólag szükséges hiánytalanul megküldeni az MVA címére.

Amennyiben a kompetenciamérést követő héten nem érkezik be az adatlap úgy nem kerül értékelésre a feladatlap és nem vonható képzésbe a jelentkező.

Csatolandó mellékletek:

1.sz. melléklet: HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT személyes adatok kezeléséhez (pdf formátumban)
2.sz. melléklet: személyes okmányok hitelesített másolata (pdf formátumban)
3.sz. melléklet: Europass önéletrajz (pdf formátumban)

A fentieknek megfelelően elkészített eredeti Jelentkezési adatlap csomagot kérjük, hozza magával a kompetenciamérésre, vagy juttassa el ajánlva tértivevénnyel az alábbi címre: MVA 1277 Budapest 23, Pf: 4.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programba történő regisztráció és jelentkezés folyamatos, a kompetenciamérések és képzések szakaszosan lesznek kiírva, de addig sem szünetel a regisztráció és az adatlap kitöltés lehetősége. A Nemzetgazdasági Minisztérium előírja, hogy a programba a bevonás folyamatosan történjék, de több szakaszban, ezért Konzorciumunk összesen 3 szakaszt tervezett, szakaszonként a következő programba vonási arányokkal: 1. szakaszban a teljes programba vonható létszám 70%-át, a 2. és 3. szakaszban pedig 15-15%-át tervezzük. Ez alapján az 1. szakaszban összesen 196 fő kerülhet képzésbe. A 2. 3. szakaszban 42-42 fő kerülhet képzésbe.

oldal tartalmának közzététele: 2016.05.27. 14:44
aktualizálás: 2016.05.30. 17:40