TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS:

 

http://www.nyugatdunantul.mva.hu/wp-content/uploads/2016/05/Tamogatasi_Szerzodes_GINOP522_NYDR_20160526.docx 

Támogatási Szerződés megkötésével kapcsolatos információk

 

A fenti linkre kattintva, valamint a Letölthető dokumentumok menüpontban elérhető a Támogatási Szerződés, ami a program egyik alapdokumentumául szolgál.

A Támogatási Szerződés kitöltési/beküldési módja:

Kérjük a pontos adatok rögzítését az adatmezőkbe, 3 példányban kérjük kinyomtatni, majd mind 3 példányt minden oldalon kérünk aláírni, utolsó oldalon a saját aláírásnál, dátumozni szükséges.

A szerződés részét képezi a 6 db melléklet.

Az 1. számú melléklet a jelen szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok listája.

A 2. számú a Nemzetgazdasági Minisztérium által előírt kötelező adatszolgáltatás mellékletet a pályázó tölti ki, online módon, a programhonlapon a bal oldali menüben elérhető ESZA adatszolg. menüpont alatt.

A teljes Monitoring Útmutató

Monitoring_Tájékoztató_GINOP_522_531_533

A bemeneti kérdőív és a vonatkozó iránymutatások

bemenetikérdőív

A 3. és 4. számú mellékletet, amelyek az egyes projektelemekre vonatkoznak, az MVA konzorciuma fogja kitölteni a projektelemek indulását követően, és a későbbiekben megküld minden pályázó részére.

Az 5. számú melléklet egy Nyilatkozat, melyben minden pályázó nyilatkozik, hogy hány hónapja, pontosan mikortól álláskereső és hogy nincsen hallgatói jogviszonya semmilyen képző intézménnyel a szerződés aláírásának pillanatában.

A 6. számú melléklet az Ifjúsági Garancia Rendszer <GINOP-5.2.1-14 vagy VEKOP 8.2.1-15> keretében kapott Irányítólap, melyet a Járási Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályai adnak ki. A 6. számú melléklet a 18-25 éves korcsoportra vonatkozik. A Támogatási Szerződés kétoldalú aláírásának feltétele, hogy az Ifjúsági Garancia Rendszer tagja legyen a jelentkező, ezért legkésőbb a kompetenciamérések eredményének jelzése és a programbavonás kiértesítése után jelentkezzen a lakóhelye szerinti Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán és kérje ki, majd juttassa el az Irányítólapot részünkre. Így a 18-25 év közötti álláskereső pályázóktól kérjük, hogy az Ifjúsági Garancia Programban regisztráljanak, a Járási Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztálya által kiadott Irányítólap 1 eredeti és 1-1 másolati példányát csatolják, nyújtsák be a Támogatási Szerződéshez.

Konzorciumunk a Támogatási Szerződés kétoldalú aláírásával egyidejűleg rendelkezésre bocsát egy úgynevezett Ajánló Lapot, – mind a célcsoporttag, mind a Kormányhivatal részére – amivel a célcsoporttagot, jelentkezőt javasoljuk a GINOP-5.2.2-14 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása programba való bevonására, ezzel segítve a gördülékenyebb adminisztrációt a Járási Kormányhivatalokban.

A GINOP-5.2.3-16 program Felhívásának rendelkezése szerint: „A GINOP-5.2.2-14 számú pályázat keretében a szolgáltató azzal a fiatallal köt Támogatási Szerződést, aki legalább 1 hónapja álláskereső.”

A 2. 5.és 6. számú mellékletek hiányában az MVA konzorciuma nem köt Támogatási Szerződést a célcsoport taggal, a fent jelzett dokumentumok adattartalmának online rögzítése/megküldésének elmulasztása esetén tehát célcsoporttag nem vonható képzésbe.

A Támogatási Szerződés hatálybalépésével, kétoldalú aláírásával, a jelentkező kötelezettséget vállal, arra, hogy elvégzi a program által ingyenesen biztosított képzést, és betartja a szerződésben foglalt feltételeket. A hatályos, kétoldalúan aláírt Támogatási Szerződés 1 példánya a pályázót illeti, amit az MVA konzorciuma postai úton küld meg a pályázónak. A jogosultsági kritériumok és a 1 hónapos álláskereső, a Támogatási Szerződés és a Felnőttképzési Szerződés hatálybalépését közvetlenül megelőzően kerülnek vizsgálatra.

A szerződéskötés, programba vonás feltétele a jogosultsági kritériumoknak való megfelelés korban, lakhely szerint és munkaerő piaci státusz szerint:

  • A régióban állandó vagy ideiglenes lakcímmel szükséges rendelkezni, melyet hatósági igazolvánnyal tud igazolni.
  • 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro vállalkozást indítani tervező természetes személyek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen.

A 18-25 év közötti csoporton belül elkülöníthetők a kevesebb, mint 6 hónapja munkanélküliek, a legalább hat hónapja munkanélküliek (a célcsoport legalább 50%-a) és az inaktív fiatalok.

  • 25-30 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező pályakezdő álláskeresők (a célcsoport legfeljebb 20%-a).

Az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.

A GINOP-5.2.3-16 program Felhívásának rendelkezése: „A GINOP-5.2.2-14 számú pályázat keretében a szolgáltató azzal a fiatallal köt Támogatási Szerződést, aki legalább 1 hónapja álláskereső.”

A Támogatási Szerződés három eredeti példányát postai úton ajánlva tértivevénnyel kérjük eljuttatni az alábbi címre: MVA 1277 Budapest 23, Pf: 4 és 1 scannelt példányt kérünk megküldeni az nyugatdunantul@mva.hu e-mail címre.

oldal tartalmának közzététele: 2016.05.27. 14:44

aktualizálás: – 2016.05.30. 17:48